Θέσεις στο δίκτυο πωλήσεων

Είσαι άνθρωπος με πάθος, ευγένεια και χαμόγελο;
Απολαμβάνεις να έρχεσαι σε επικοινωνία με άλλους ανθρώπους;
Λατρεύεις να εργάζεσαι σε ένα μοντέρνο και φιλικό περιβάλλον;
Θέλεις να εργαστείς σε μια δυναμική εταιρεία με διαρκή εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης;
Τότε είσαι αυτός που ψάχνουμε!

Επίλεξε τη θέση που σου ταιριάζει και στείλε μας το βιογραφικό σου.

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Ταμίας Καταστήματος

Ταμίας Καταστήματος

Αρμοδιότητες

• Διαχείριση και οργάνωση ταμείου
• Διεξαγωγή ταμειακών συναλλαγών

Απαραίτητα Προσόντα

• Προϋπηρεσία 1 – 2 χρόνια σε ανάλογη θέση καταστήματος λιανικής
• Αποδεδειγμένη εμπειρία διαχείρισης και οργάνωσης ταμείου
• Εμπειρία σε ταμειακές συναλλαγές (χρέωση πιστωτικών καρτών και δανείων κλπ)
• Γνώσεις ταμειακών προγραμμάτων ή εφαρμογών (ERP)
• Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (Ms Office, Windows)
• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
• Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

Η εταιρεία παρέχει

• Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
• Διαρκή εκπαίδευση
• Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Σύμβουλος Πωλήσεων Μικροσυσκευών

Σύμβουλος Πωλήσεων Μικροσυσκευών

Αρμοδιότητες
 • Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος.
 • Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας.
 • Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του καταστήματος και ενεργή συμμετοχή στην άψογη λειτουργία και οργάνωση του χώρου έκθεσης και αποθήκευσης των προϊόντων.
 • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς.
Απαραίτητα Προσόντα
 • Προϋπηρεσία 1-2 χρόνια σε κατάστημα λιανικής.
 • Άριστη γνώση των προϊόντων του τμήματος.
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows).
 • Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Αυτοπαρακίνηση και Ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων.
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Υπευθυνότητα και Ομαδικό πνεύμα.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες).
Η εταιρεία παρέχει
 • Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.
 • Διαρκή εκπαίδευση.
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα.
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Προϊστάμενος Τμήματος Παιχνιδιού

Προϊστάμενος Τμήματος Παιχνιδιού

Αρμοδιότητες
 • Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας τμήματος Παιχνιδιού μέσω της αποτελεσματικής υλοποίησης των εταιρικών στόχων, καθώς και της κατάλληλης διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου καθώς και του ανταγωνισμού.
 • Εξασφάλιση παροχής υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες του τμήματος, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών πώλησης και κερδοφορίας.
 • Διασφάλιση της άρτιας προβολής της εικόνας του τμήματος και της εταιρικής ταυτότητας.
 • Σημαντική συμβολή στη βελτιστοποίηση του εμπορικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της εταιρείας.
Απαραίτητα Προσόντα
 • Εμπειρία 2-3 έτη σε θέση ευθύνης εμπορικού καταστήματος παιδικών παιχνιδιών ή/και προϊόντων ψυχαγωγίας.
 • Άριστη γνώση παιδικών και επιτραπέζιων παιχνιδιών.
 • Άριστη γνώση χρήσης προγραμμάτων Microsoft Office.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διοίκησης ομάδας.
 • Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων.
 • Πάθος για την άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών και διαχείρισης έκτακτων αναγκών.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες).
Επιθυμητά Προσόντα
 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης εμπορικών ή οικονομικών σπουδών.
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος).
Η εταιρεία παρέχει
 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.
 • Διαρκή εκπαίδευση.
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα.
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Σύμβουλος Πωλήσεων Τμήματος Τεχνολογίας

Σύμβουλος Πωλήσεων Τμήματος Τεχνολογίας

Αρμοδιότητες
 • Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος.
 • Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας.
 • Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του καταστήματος και ενεργή συμμετοχή στην άψογη λειτουργία και οργάνωση του χώρου έκθεσης και αποθήκευσης των προϊόντων.
 • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς.
Απαραίτητα Προσόντα
 • Προϋπηρεσία 1 – 2 χρόνια σε κατάστημα λιανικής
 • Άριστη γνώση των προϊόντων Τεχνολογίας
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows)
 • Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Αυτοπαρακίνηση και Ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Υπευθυνότητα και Ομαδικό πνεύμα
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)
Η εταιρεία παρέχει
 • Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνολογίας

Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνολογίας

Αρμοδιότητες
 • Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας τμήματος μέσω της αποτελεσματικής υλοποίησης των εταιρικών στόχων, καθώς και της κατάλληλης διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου καθώς και του ανταγωνισμού.
 • Εξασφάλιση παροχής υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες του τμήματος, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών πώλησης και κερδοφορίας.
 • Διασφάλιση της άρτιας προβολής της εικόνας του τμήματος και της εταιρικής ταυτότητας.
 • Σημαντική συμβολή στη βελτιστοποίηση του εμπορικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της εταιρείας.
Απαραίτητα Προσόντα
 • Εμπειρία 2-3 έτη σε θέση ανάλογης ευθύνης σε εμπορικό κατάστημα προϊόντων τεχνολογίας.
 • Άριστη γνώση των νέων τεχνολογιών και των προϊόντων Computing & Accessories.
 • Καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Microsoft Office.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διοίκησης ομάδας.
 • Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων.
 • Πάθος για την άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών και διαχείρισης έκτακτων αναγκών.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες).
Επιθυμητά Προσόντα
 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης εμπορικών ή οικονομικών σπουδών.
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος).
Η εταιρεία παρέχει

 

 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.
 • Διαρκή εκπαίδευση.
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα.
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Σύμβουλος Πωλήσεων Υπηρεσιών Ενέργειας

Σύμβουλος Πωλήσεων Υπηρεσιών Ενέργειας

Αρμοδιότητες
 • Προώθηση υπηρεσιών εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες του καταστήματος
 • Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος
 • Διεκπεραίωση καταχώρησης εγγραφής συνδρομητή στο δίκτυο του παρόχου
 • Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας
 • Ενεργή συμμετοχή στην άψογη λειτουργία και οργάνωση του καταστήματος
Απαραίτητα Προσόντα
 • Ανάλογη εργασιακή εμπειρία σε προώθηση ή/και τηλεφωνικές πωλήσεις εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας
 • Eργασιακή εμπειρία σε προώθηση υπηρεσιών ή/και προϊόντων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (Ms Office, Windows)
 • Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
Η εταιρεία παρέχει
 • Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Σύμβουλος Πωλήσεων Εικόνας & Ήχου

Σύμβουλος Πωλήσεων Εικόνας & Ήχου

Αρμοδιότητες
 • Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος.
 • Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας.
 • Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του καταστήματος και ενεργή συμμετοχή στην άψογη λειτουργία και οργάνωση του χώρου έκθεσης και αποθήκευσης των προς πώληση προϊόντων.
 • Διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς.
Απαραίτητα Προσόντα
 • Προϋπηρεσία 1- 3 έτη σε ανάλογη θέση εμπορικού καταστήματος.
 • Άριστη γνώση των προϊόντων Εικόνας και Ήχου (τηλεοράσεις, hi-fi, home cimena, αξεσουάρ, περιφερειακά, πικάπ, projectors, bluray players, ηχεία).
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows).
 • Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων.
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες).
Η εταιρεία παρέχει
 • Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.
 • Διαρκή εκπαίδευση.
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα.
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Σύμβουλος Πωλήσεων Βιβλίου

Σύμβουλος Πωλήσεων Βιβλίου

Αρμοδιότητες
 • Οργάνωση του τομέα ευθύνης με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος
 • Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας
 • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς
Απαραίτητα Προσόντα
 • Προϋπηρεσία 1 – 2 χρόνια σε κατάστημα λιανικής
 • Άριστη γνώση των προϊόντων του τμήματος
 • Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Αυτοπαρακίνηση και Ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Υπευθυνότητα και Ομαδικό πνεύμα
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)
Η εταιρεία παρέχει
 • Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Σύμβουλος Πωλήσεων Gaming

Σύμβουλος Πωλήσεων Gaming

Αρμοδιότητες
 • Οργάνωση του τομέα ευθύνης με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος
 • Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας
 • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς
Απαραίτητα Προσόντα
 • Προϋπηρεσία 1-2 χρόνια σε κατάστημα λιανικής
 • Άριστη γνώση των προϊόντων του τμήματος
 • Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Αυτοπαρακίνηση και Ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Υπευθυνότητα και Ομαδικό πνεύμα
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)
Η εταιρεία παρέχει
 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Προϊστάμενος Τμήματος Κινητής Τηλεφωνίας

Προϊστάμενος Τμήματος Κινητής Τηλεφωνίας

Αρμοδιότητες
 • Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας τμήματος μέσω της αποτελεσματικής υλοποίησης των εταιρικών στόχων, καθώς και της κατάλληλης διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου καθώς και του ανταγωνισμού.
 • Εξασφάλιση παροχής υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες του τμήματος με γνώμονα τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών πώλησης και κερδοφορίας.
 • Διασφάλιση της άρτιας προβολής της εικόνας του τμήματος και της εταιρικής ταυτότητας.
 • Σημαντική συμβολή στη βελτιστοποίηση του εμπορικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της εταιρείας
Απαραίτητα Προσόντα
 • Εμπειρία 2-3 έτη σε θέση ανάλογης ευθύνης σε εμπορικό κατάστημα τεχνολογίας ή/και κινητής τηλεφωνίας.
 • Άριστη γνώση των νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών κινητής – σταθερής τηλεφωνίας και mobile internet.
 • Καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Microsoft Office.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διοίκησης ομάδας.
 • Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων.
 • Πάθος για την άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών και διαχείρισης έκτακτων αναγκών.
Επιθυμητά Προσόντα
 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης εμπορικών ή οικονομικών σπουδών.
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος).
Η εταιρεία παρέχει

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.
• Διαρκή εκπαίδευση.
• Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα.
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας

Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας

Αρμοδιότητες
 • Εξυπηρέτηση των πελατών και διεκπεραίωση μέρους ή συνόλου πωλήσεων (προϊόντων και υπηρεσιών).
 • Προώθηση συνδέσεων κινητής – σταθερής τηλεφωνίας και mobile internet του συνεργαζόμενου παρόχου.
 • Διερεύνηση αναγκών και προώθηση των κατάλληλων πακέτων που να καλύπτουν τις ανάγκες του πελάτη.
 • Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας.
 • Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του καταστήματος και ενεργή συμμετοχή στην άψογη λειτουργία και οργάνωση του τμήματος.
Απαραίτητα Προσόντα
 • Προϊοντικές γνώσεις πάνω στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας.
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)
Επιθυμητά Προσόντα:
 • Εργασιακή εμπειρία 1-3 έτη σε κατάστημα παρόχου κινητής τηλεφωνίας με αποδεδειγμένη εμπειρία σε πωλήσεις υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (Operator) ή προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις τηλεφωνίας σε τηλεφωνικό κέντρο.
Η εταιρεία παρέχει
 • Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Σύμβουλος Πωλήσεων Ψηφιακών Προϊόντων

Σύμβουλος Πωλήσεων Ψηφιακών Προϊόντων

Αρμοδιότητες
 • Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος.
 • Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας.
 • Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του καταστήματος και ενεργή συμμετοχή στην άψογη λειτουργία και οργάνωση του χώρου έκθεσης και αποθήκευσης των προς πώληση προϊόντων.
 • Διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς.
Απαραίτητα Προσόντα
 • Προϋπηρεσία 1- 3 έτη σε ανάλογη θέση εμπορικού καταστήματος.
 • Άριστη γνώση των προϊόντων φωτογραφίας, καμερών, mp3 players, ακουστικών και gadgets.
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows).
 • Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων.
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες).
Η εταιρεία παρέχει
 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.
 • Διαρκή εκπαίδευση.
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα.
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Σύμβουλος Πωλήσεων Μουσικής/DVD

Σύμβουλος Πωλήσεων Μουσικής/DVD

Αρμοδιότητες
 • Οργάνωση του τομέα ευθύνης με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος
 • Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας
 • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς
Απαραίτητα Προσόντα
 • Προϋπηρεσία 1 – 2 χρόνια σε κατάστημα λιανικής
 • Άριστη γνώση των προϊόντων του τμήματος
 • Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Αυτοπαρακίνηση και Ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Υπευθυνότητα και Ομαδικό πνεύμα
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)
Η εταιρεία παρέχει
 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Προϊστάμενος Τμήματος Βιβλίου

Προϊστάμενος Τμήματος Βιβλίου

Αρμοδιότητες
 • Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας τμήματος μέσω της αποτελεσματικής υλοποίησης των εταιρικών στόχων, καθώς και της κατάλληλης διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου καθώς και του ανταγωνισμού.
 • Εξασφάλιση παροχής υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες του τμήματος, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών πώλησης και κερδοφορίας.
 • Διασφάλιση της άρτιας προβολής της εικόνας του τμήματος και της εταιρικής ταυτότητας.
 • Σημαντική συμβολή στη βελτιστοποίηση του εμπορικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της εταιρείας
Απαραίτητα Προσόντα
 • Εμπειρία 2-3 έτη σε θέση ανάλογης ευθύνης σε εμπορικό κατάστημα βιβλίων.
 • Άριστη γνώση λογοτεχνίας και προϊόντων πολιτισμού και ψυχαγωγίας.
 • Καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Microsoft Office.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διοίκησης ομάδας.
 • Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων.
 • Πάθος για την άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών και διαχείρισης έκτακτων αναγκών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες).
Επιθυμητά Προσόντα
 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης εμπορικών/ οικονομικών σπουδών ή φιλολογίας.
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος).
Η εταιρεία παρέχει
 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.
 • Διαρκή εκπαίδευση.
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα.
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Service Technician

Service Technician

Αρμοδιότητες
 • Ενδελεχής έλεγχος, διάγνωση σφαλμάτων και επισκευή συσκευών (laptops, desktops, tablets & κινητά τηλέφωνα).
 • Εγκατάσταση και αναβάθμιση Software και Hardware.
 • Έγκαιρη και ορθή ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος.
 • Επίτευξη των μηνιαίων KPI’s που έχουν τεθεί από την εταιρία.
 • Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών (εσωτερικών & εξωτερικών).
Απαραίτητα Προσόντα
 • Κάτοχος πτυχίου Ανώτατης σχολής (ΑΕΙ / ΤΕΙ / Κολλέγιο / ΙΕΚ) κατεύθυνσης Τεχνικού Η/Υ, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής ή συναφούς κλάδου.
 • Προϋπηρεσία 2 – 3 χρόνια σε ανάλογη θέση.
 • Άριστη ικανότητα ελέγχου, διάγνωσης / εντοπισμού σφαλμάτων, και επισκευής.
 • Άριστη γνώση εγκατάστασης και αναβάθμισης Software και Hardware.
 • Εμπειρία σε λογιστική διαχείριση αποθεμάτων και ERP/CRM (πχ. SAP) προγραμμάτων.
 • Καλή χρήση Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Explorer).
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες).
Επιθυμητά Προσόντα
 • Επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες με προσανατολισμό στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Αποφασιστικότητα και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων.
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και αυτοπαρακίνησης.
 • Σωστή διαχείριση χρόνου, ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
 • Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου.
Η εταιρεία παρέχει
 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.
 • Διαρκή εκπαίδευση.
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Διευθυντής Καταστήματος

Διευθυντής Καταστήματος

Αρμοδιότητες

• Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας και άρτιας εικόνας του καταστήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις πολιτικές της εταιρείας
• Εξασφάλιση παροχής υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες
• Επίτευξη των στόχων του καταστήματος
• Αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του καταστήματος και συμμετοχή στην ανάπτυξη και εξέλιξη των ταλέντων
• Επίβλεψη, καθοδήγηση και έμπνευση της ομάδας με στόχο τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και απόδοση της
• Διατήρηση παραγωγικών και αποτελεσματικών σχέσεων εντός του καταστήματος και του οργανισμού
• Παρακολούθηση ανταγωνισμού

Απαραίτητα Προσόντα

• Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση ανάλογης ευθύνης με αντικείμενο τις λιανικές πωλήσεις
• Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Καλή γνώση των προϊοντικών κατηγοριών τεχνολογίας, ψυχαγωγίας ή/και πολιτισμού
• Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διοίκηση ομάδα
• Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων
• Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
• Υπευθυνότητα και Ομαδικό πνεύμα
• Άριστη γνώση του Microsoft Office και ιδιαίτερα της εφαρμογής Microsoft Excel
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

Επιθυμητά Προσόντα

• Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
• Ευελιξία μετακίνησης σε άλλο κατάστημα για ορισμένο χρονικό διάστημα

Η εταιρεία παρέχει

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
• Διαρκή εκπαίδευση
• Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Store Operations Manager

Η θέση αναφέρεται στο Διευθυντή του καταστήματος

Store Operations Manager

Αρμοδιότητες
 • Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας καταστήματος, σε συνεργασία με το Διευθυντή
 • Εφαρμογή & έλεγχος τήρησης των λειτουργικών διαδικασιών της Εταιρείας (σε επίπεδο καταστήματος)
 • Ενεργή συμμετοχή & πιστοποίηση των αποτελεσμάτων των απογραφών του καταστήματος
 • Ευθύνη εργασιακών θεμάτων & συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση, για τη διευθέτηση back-office projects
Απαραίτητα Προσόντα
 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Σχετική προϋπηρεσία στον κλάδο της Λιανικής
 • Εμπειρία στη διαχείριση αποθηκών & ταμείων καταστημάτων
 • Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων Microsoft Office (excel σε πολύ καλό επίπεδο)
 • Καλή γνώση μηχανογραφικού συστήματος ERP (SAP/Navision)
 • Ευχέρεια ολοκλήρωσης στόχων σε δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)
Επιθυμητά Προσόντα
 • Βασικές Λογιστικές γνώσεις (ΚΒΣ, εργατικά κλπ.)
 • Υπευθυνότητα και Ομαδικό πνεύμα
 • Αυτοπαρακίνηση και Ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων
 • Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
Η εταιρεία παρέχει
 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Υπάλληλος Αποθήκης

Υπάλληλος Αποθήκης

Αρμοδιότητες

• Οργάνωση μηχανογραφημένης αποθήκης
• Μεταφορά βαρέων εμπορευμάτων και διαχωρισμός τους ανά τμήμα
• Αποστολή και παραλαβή προϊόντων από και προς το κατάστημα
• Ορθή καταγραφή προϊόντων και έλεγχος δελτίων παραλαβής και αποστολής
• Διαχείριση παραγγελιών μέσω web

Απαραίτητα Προσόντα

• Προϋπηρεσία 1 – 2 χρόνια σε μηχανογραφημένη αποθήκη καταστήματος λιανικής
• Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows)
• Γνώση συστήματος ERP
• Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
• Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

Η εταιρεία παρέχει
 • Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ