Θέσεις στα κεντρικά γραφεία

Επίλεξε τη θέση που σου ταιριάζει και στείλε μας το βιογραφικό σου.

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Product Manager Mobile

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει και να αναπτύξει περαιτέρω την Εμπορική Ομάδα της Τεχνολογίας με:

Product Manager Mobile

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την εμπορική διαχείριση της προϊοντικής του κατηγορίας, καθώς επίσης και για τη συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα του οργανισμού, ώστε να επιτευχθούν οι εμπορικοί & στρατηγικοί του στόχοι.

Αρμοδιότητες

• Έρευνα & ανάλυση της αγοράς για τις κατηγορίες ευθύνης με κύριο αντικείμενο την ευθυγράμμιση της εμπορικής πολιτικής με τις τάσεις & τις ευκαιρίες της αγοράς
• Έλεγχος & διαχείριση των κατηγοριών ευθύνης, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού του προϊοντικού μίγματος, της τιμολογιακής πολιτικής, της εκτέλεσης της ανατροφοδοσίας των αποθεμάτων της εταιρείας
• Διαπραγμάτευση, επικοινωνία και ανάπτυξη επαγγελματικών σχέσεων με προμηθευτές
• Διαπραγμάτευση προσφορών και αγορά προϊόντων από προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού
• Ευθύνη προβολής των προϊόντων της κατηγορίας σε όλα τα κανάλια πώλησης (Stores, e-Commerce, B2B, Call Center)
• Συμμετοχή στην εταιρική πολιτική merchandising και επίβλεψη υλοποίησης σε όλα μας τα κανάλια πώλησης
• Ανάλυση Ανταγωνισμού και υποστήριξη στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής
• Σύνταξη και επικοινωνία εμπορικών reports (αγορά, πωλήσεις, κερδοφορία, αποθέματα, αγορές, προμηθευτές, εκπαιδεύσεις, προωθητικές ενέργειες, κ.α.) για τις κατηγορίες ευθύνης του/της
• Συμμετοχή στην κατάρτιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης για τις κατηγορίες ευθύνης

Απαραίτητα Προσόντα

• Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τμήματος αγορών εμπορικής εταιρείας
• Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή άλλου συναφούς κλάδου
• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση
• Εμπορική, μεθοδική και στρατηγική αντίληψη
• Ενθουσιασμός και πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα
• Άριστη γνώση του Microsoft Office και ιδιαίτερα της εφαρμογής Microsoft Excel
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

Επιθυμητά Προσόντα

• Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
• Χρήση SAP ή ανάλογου λογισμικού συστήματος
• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια
• Ισχυρό ομαδικό πνεύμα, λήψη πρωτοβουλιών και καινοτόμος σκέψη
• Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες

Η εταιρεία παρέχει

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
• Διαρκή εκπαίδευση
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Assistant Product Manager Technology

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει και να αναπτύξει περαιτέρω την Εμπορική Ομάδα της Τεχνολογίας με:

Assistant Product Manager Technology

Ο κάτοχος της θέσης θα υποστηρίζει τους υπεύθυνους αγορών της προϊοντικής κατηγορίας συμβάλλοντας με το βέλτιστο τρόπο στην επίτευξη των στόχων.

Αρμοδιότητες
 • Υλοποίηση ανατροφοδοσίας αποθεμάτων για όλα τα κανάλια πώλησης με βάση την εμπορική πολιτική και τις διαδικασίες
 • Συντήρηση προϊοντικού κωδικολογίου των κατηγοριών ευθύνης
 • Παρακολούθηση και ανάλυση ανταγωνισμού και υποστήριξη στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής
 • Σύνταξη και επικοινωνία εμπορικών reports ( αγορά, πωλήσεις, κερδοφορία, αποθέματα κα )
Απαραίτητα Προσόντα
 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Πολύ καλή γνώση της προϊοντικής κατηγορίας
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση εμπορικού τμήματος
 • Άριστη γνώση MS Office (Excel, Word, Power Point)
 • Εμπορική αντίληψη
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
Επιθυμητά Προσόντα
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
 • Χρήση SAP ή ανάλογου λογισμικού συστήματος
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Ισχυρό ομαδικό πνεύμα, λήψη πρωτοβουλιών και καινοτόμος σκέψη
 • Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες
Η εταιρεία παρέχει
 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Corporate Communications Manager

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει και να αναπτύξει περαιτέρω την Ομάδα των Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας με:

Corporate Communications Manager

Στόχος του ρόλου είναι να συμβάλλει στην προώθηση της εικόνας της εταιρείας και των εμπορικών της στόχων αξιοποιώντας υλικά επικοινωνίας τα οποία διαχέει προς όλα τα ενδιαφερόμενα κοινά.

Αρμοδιότητες

Publicity 

 • Είναι αρμόδιος/α για την κατάθεση προτάσεων και την εκτέλεση όλων των πτυχών εξωτερικής επικοινωνίας, δέσμευσης και διαχείρισης φήμης
 • Προτείνει το πλάνο Επικοινωνίας της εταιρίας για τα Εξωτερικά κοινά
 • Αναλύει και απαντά σε καθημερινά αιτήματα εσωτερικών και εξωτερικών πηγών
 • Παρακολουθεί τη δημοσιότητα σε καθημερινό επίπεδο, online & offline
 • Παρακολουθεί τη δημοσιότητα του ανταγωνισμού και προτείνει πλάνο αντίδρασης όπου αυτό είναι απαραίτητο
 • Είναι αρμόδιος/α για τη Δημιουργία Δ.Τ., media relations, content, case studies, CVs στελεχών, social media content και media event που καλύπτουν εμπορικές ή corporate ανάγκες
 • Παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τα παράπονα σε επίπεδο Red Alert των καταναλωτών σε σχέση με τα εκάστοτε ζητήματα
 • Διαχειρίζεται όλες τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των corporate στοιχείων επικοινωνίας (online & offline), των εσωτερικών και εξωτερικών δημοσιεύσεων και εκθέσεων
 • Προτείνει κατάλληλες διαχειριστικές διαδικασίες με σκοπό τη διασφάλιση των καλύτερων αποτελεσμάτων
 • Είναι υπεύθυνος για την ενεργή διαχείριση της φήμης και της εικόνας της εταιρίας, μέσω της διαχείρισης των αντίστοιχων δημοσιογράφων
 • Χτίζει πλάνο media relations & ανανεώνει το τελικό key messaging
 • Συμμετέχει στην επιλογή των συνεργαζόμενων agencies
 • Αναπτύσσει στρατηγική για τα ψηφιακά και κοινωνικά μέσα με στόχο το engagement των εξωτερικών κοινών (Blog, social media)
 • Προτείνει μακροπρόθεσμο πλάνο επικοινωνίας και τον τρόπο παρακολούθησης αυτού (KPIS)
 • Προτείνει την στρατηγική ΕΚΕ σύμφωνα με τις οδηγίες και τις πολιτικές της εταιρείας
 • Διασφαλίζει ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη λαμβάνεται πλήρως υπόψη κατά τις επιχειρηματικές αποφάσεις της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης επιχειρηματικών έργων

 

Ανταγωνισμός

 • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού όπως αυτός ορίζεται βάσει στόχων της εταιρείας
 • Ανάλυση μέσω reporting των αποτελεσμάτων σε σχέση με του ανταγωνισμού
 • Προτάσεις με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων
Απαραίτητα Προσόντα
 • Εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών σε PR agency ή σε μεγάλη εταιρία τεχνολογίας, ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών
 • Απόφοιτος σχολής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και γνώση των βασικών αρχών εταιρικής επικοινωνίας και κοινωνικής ευθύνης
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση
 • Εμπορική, μεθοδική και στρατηγική αντίληψη
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Ισχυρό ομαδικό πνεύμα, λήψη πρωτοβουλιών και καινοτόμος σκέψη
 • Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Δυνατότητα εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου
 • Δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης & αντίληψη του digital περιβάλλοντος
Η εταιρεία παρέχει
 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Senior Application Consultant Engineer

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει και να αναπτύξει περαιτέρω την ομάδα του IT με:

Senior Application Consultant Engineer

Αρμοδιότητες

• Υλοποίηση αιτημάτων των διαφόρων τμημάτων του οργανισμού
• Υποστήριξη σε υπάρχουσες ή νέες εφαρμογές (Cash Register System, POS κλπ), όσον αφορά τη λειτουργικότητα και τα χαρακτηριστικά
• Προτάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις σε συστήματα και εφαρμογές, ώστε να συμβαδίζουν με τις επιχειρηματικές ανάγκες και τις αλλαγές στο χώρο του Retail
• Σχεδιασμός, ανάλυση και υποστήριξη ανάπτυξης επιπλέον λειτουργιών και χαρακτηριστικών των εφαρμογών/προγραμμάτων
• Δημιουργία και εφαρμογή ολοκληρωμένων User Acceptance Testing (UAT)
• Διεκπεραίωση γραπτών αιτημάτων και τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τη στρατηγική σχεδιασμού προϊόντων
• Καταγραφή υπάρχοντών και μελλοντικών διαδικασιών και δημιουργία κατάλληλων οδηγών
• Παροχή υποστήριξης στην εφαρμογή και προσαρμογή/εξατομίκευση των συστημάτων
• Παροχή εκπαίδευσης στα μέλη της ομάδας των εφαρμογών
• Πρόταση και ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος
• Παροχή υποστήριξης 2ου επιπέδου
• Διαχείριση προμηθευτών

Απαραίτητα προσόντα

• Προϋπηρεσία 3+ έτη στο χώρο της λιανικής πώλησης
• Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική
• Εξαιρετικές προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες
• Δεξιότητες Technical Writing και Παρουσίασης
• Εμπειρία σε SQL ( ή Oracle) environment (T-SQL/PL-SQL syntax), backend development για web applications
• Προηγούμενη γνώση σε LS Retail NAV ή άλλου ταμειακού συστήματος
• Ικανότητα εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων σε βάσεις δεδομένων και εφαρμογές
• Αποδεδειγμένη εμπειρία σε βασικές γλώσσες προγραμματισμού
• Γνώσεις MS Office
• Προτιμάται η εξοικείωση σε διάφορες ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης προϊόντων λογισμικού (Agile)
• Εξοικείωση με API interfaces και υλοποίηση σε Web Services
• Προσανατολισμός στην επίλυση προβλημάτων
• Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, οργανωτικές δεξιότητες και προσανατολισμός στις εργασίες
• Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση
• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια
• Ενθουσιασμός και πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα
• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

Η εταιρεία παρέχει

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
• Διαρκή εκπαίδευση
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Application Support Engineer

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει και να αναπτύξει περαιτέρω την ομάδα IT με:

Application Support Engineer

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και την υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού καθώς και για το συντονισμό της επίλυσης προβλημάτων των εφαρμογών αυτών.

Αρμοδιότητες

• Εξασφαλίζει την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων της εταιρείας.
• Ενημερώνει τις εμπλεκόμενες επιχειρησιακές μονάδες στις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας μιας υπηρεσίας, με σκοπό την ανάληψη ενεργειών, εάν αυτό απαιτείται.
• Διαχειρίζεται συμβάντα ολικής ή μερικής διακοπής της λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων (incident management), με στόχο την ταχύτερη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
• Οργανώνει τις απαιτούμενες λειτουργικές διαδικασίες που αφορούν τις εφαρμογές πληροφορικής, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή ροή των επιχειρησιακών λειτουργιών.

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής
• Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσία ως Software Engineer, Web Developer ή Application Expert
• Γνώσεις βάσης δεδομένων Oracle, Microsoft SQL Server
• Ικανότητα ανάλυσης και συντονισμού για την επίλυση των προβλημάτων
• Ομαδικό πνεύμα και επικοινωνιακές δεξιότητες
• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

Επιθυμητά Προσόντα

• Γνώση python
• Oracle ATG web commerce configuration/support
• Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση
• Ενθουσιασμός και πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα
• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια

Η εταιρεία παρέχει

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
• Διαρκή εκπαίδευση
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Service Engineer

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει και να αναπτύξει περαιτέρω την ομάδα Commercial Services με:

Service Engineer

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την επισκευή συσκευών (smartphones, tablets, notebooks, gaming consoles), καθώς επίσης και για την επικοινωνία με τα καταστήματα ώστε να ενημερώνονται σχετικά με την πορεία των επισκευών.

Αρμοδιότητες
 • Επισκευές συσκευών εντός και εκτός εγγύησης
 • Επικοινωνία με τα καταστήματα και τους πελάτες για την ενημέρωσή τους σχετικά με την πορεία των επισκευών
 • Δειγματοληπτικός ποιοτικός έλεγχος ανταλλακτικών
 • Διαχείριση και αναπλήρωση stock ανταλλακτικών
Προσόντα
 • Κάτοχος πτυχίου Ανώτατης σχολής (ΑΕΙ / ΤΕΙ / Κολλέγιο / ΙΕΚ) κατεύθυνσης Τεχνικού Η/Υ, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής ή συναφούς κλάδου
 • Άριστη ικανότητα ελέγχου, διάγνωσης / εντοπισμού σφαλμάτων, και επισκευής smartphone, tablet, notebook, gaming consoles
 • Προϋπηρεσία 2 – 3 χρόνια σε ανάλογη θέση
 • Καλή χρήση Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Explorer)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα, αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για το καλύτερο αποτέλεσμα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)
Η εταιρεία παρέχει
 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Dev Ops Engineer

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει και να αναπτύξει περαιτέρω την ομάδα του με:

Dev Ops Engineer

Ο DevOps Engineer ευθύνεται για την δρομολόγηση προϊοντικών ενημερώσεων, την αναγνώριση ζητημάτων προς επίλυση και την υλοποίηση integrations που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει προϋπηρεσία σε software engineering και να είναι εξοικειωμένος με Java και Python.

Αρμοδιότητες

• Υλοποιεί τα κατάλληλα integrations όπως αυτά ζητούνται.
• Εφαρμόζει ενημερώσεις και διορθώσεις στο σύστημα όπου απαιτείται.
• Παρέχει 2nd Level Technical Support.
• Αναπτύσσει τα εργαλεία εκείνα που απαιτούνται για την μείωση της εμφάνισης σφαλμάτων και την βελτίωση του customer experience.
• Αναπτύσσει λογισμικό για τα back-end συστήματα.
• Αναζητά εις βάθος την πηγή των σφαλμάτων παραγωγής που παρουσιάζονται.
• Διερευνά και επιλύει τεχνικά ζητήματα.
• Αναπτύσσει Scripts για την αυτοματοποίηση του visualization.
• Σχεδιάζει διαδικασίες για troubleshooting και συντήρηση του συστήματος.

Απαραίτητα προσόντα

• Πτυχίο Πανεπιστημίου στην Πληροφορική ή σε σχετικό τομέα.
• Καλή γνώση συστημάτων Linux.
• Καλή γνώση Java και Python.
• Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση βάσεων δεδομένων και SQL.
• Προσανατολισμός στην επίλυση προβλημάτων.
• Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση.
• Ενθουσιασμός και πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα.
• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια.
• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες).

 

Επιθυμητά προσόντα

• Προϋπηρεσία 3+ έτη ως DevOps Engineer ή σε παρόμοιο software engineering ρόλο.

Η εταιρεία παρέχει

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.
• Διαρκή εκπαίδευση.
• Άριστο περιβάλλον εργασίας.
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Front-End Developer

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει και να αναπτύξει περαιτέρω την ομάδα του με:

Front-End Developer

Ο κάτοχος του ρόλου θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση και το σχεδιασμό ιστοσελίδων, βελτιστοποιώντας τις απαιτήσεις και τη γενικότερη εμπειρία των πελατών στο διαδίκτυο. Ο ιδανικός υποψήφιος χρειάζεται να είναι επικοινωνιακός με ανεπτυγμένες διαπροσωπικές δεξιότητες με σκοπό την άρτια συνεργασία με τους Back end Developers και τους Web Designers.

Αρμοδιότητες

• Δημιουργία δομής και σχεδιασμού των διαδικτυακών σελίδων του οργανισμού.
• Κατανόηση και εξασφάλιση της ποιοτικής διαδικτυακής εμπειρίας του επισκέπτη.
• Ανάπτυξη διαδικτυακών χαρακτηριστικών (features) με σκοπό τη βελτιστοποίηση της πλοήγησης του επισκέπτη μιας ιστοσελίδας.
• Ισορροπία μεταξύ λειτουργικότητας και αισθητικής.
• Γνώση διαδικτυακού σχεδιασμού για mobile κανάλια (responsive design).
• Χτίσιμο και δημιουργία κώδικα για επαναλαμβανόμενη και μελλοντική χρήση.
• Βελτιστοποίηση υπαρχόντων διαδικτυακών σελίδων με σκοπό τη βελτίωση της ταχύτητας φόρτωσης.
• Χρήση διαφορετικών γλωσσών προγραμματισμού (markup languages) για τη δημιουργία διαδικτυακών σελίδων.

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στην Πληροφορική ή αντίστοιχο τομέα.
• Κατανόηση των βασικών αρχών σχεδιασμού ιστοσελίδων και διαδικτυακής εμπειρίας πελάτη.
• Άριστη γνώση HTML, CSS, JavaScript και jQuery.
• Προηγούμενη εμπειρία στη χρήση γραφιστικών εργαλείων, όπως Adobe Illustrator.
• Εμπειρία σε responsive σχεδιασμούς (mobile ιστοσελίδες).
• Γνώση και κατανόηση των βασικών αρχών του SEO (Search Engine Optimization).
• Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων αποτελεσματικά.
• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες.
• Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης των σχετικών projects.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Η εταιρεία παρέχει

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
• Διαρκή εκπαίδευση
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Content Creator

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του με ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία και αναζητά:

Content Creator

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία on-line περιεχομένου και τη γενικότερη επιτήρηση, αναβάθμιση και ορθή προώθηση των προϊόντων ευθύνης του.

Απαραίτητα Προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε Marketing, Πληροφορική ή eCommerce
 • Εξοικείωση με τεχνολογίες & trends σχετικά με τη γκάμα προϊόντων της εταιρείας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ισχυρό ομαδικό πνεύμα, λήψη πρωτοβουλιών και καινοτόμος σκέψη
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και Internet
Επιθυμητά Προσόντα
 • Γνώση Adobe Photoshop και HTML κώδικα
 • Εμπορική, μεθοδική και στρατηγική αντίληψη
 • Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση
 • Αναλυτικές και αριθμητικές ικανότητες
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια
Η εταιρεία παρέχει
 • Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικού Κέντρου (Call Center Agents)

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικού Κέντρου (Call Center Agents)

Αρμοδιότητες
 • Ανταποκρίνονται, με πνεύμα εξυπηρέτησης, στην επικοινωνία του πελάτη από κάθε μέσο, τηλεφωνικά, με φόρμα επικοινωνίας, μέσω social media
 • Ενημερώνουν, διαχειρίζονται και ικανοποιούν τα αιτήματα πελατών, σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρίας
 • Παρέχουν στους πελάτες σαφείς και σωστές πληροφορίες, προτείνοντας και καταλήγοντας, πάντα, σε πρακτικές λύσεις
 • Αξιοποιούν και διαχειρίζονται άρτια τις διαδικασίες και τα συστήματα της εταιρίας
Απαραίτητα Προσόντα
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε θέση εξυπηρέτησης πελατών (τηλεφωνικό κέντρο, πωλήσεις κα.)
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows)
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων
 • Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
Η εταιρεία παρέχει
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Business Intelligence Engineer

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των υποδομών του ΒΙ, τον ETL μηχανισμό και τη σχεδίαση και υλοποίηση του Data Warehouse.

Business Intelligence Engineer

Αρμοδιότητες

• Διαχείριση εργαλείων μεταφοράς και επεξεργασίας δεδομένων (ETL)
• Διαχείριση RDBMS
• Backup – restore RDBMS και application server
• Βελτιστοποίηση βάσης δεδομένων
• Έρευνα και συσχέτιση των αναγκών του χρήστη με λειτουργικές απαιτήσεις
• Σχεδιασμός αναφορών και αναλύσεων

 

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής, ή άλλης θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης
• 2-4  έτη προϋπηρεσία σε σχετική θέση
• Γνώσεις RDBMS (Oracle, SQL Server)
• Γνώσεις Reporting tools (SSAS, SSRS, Power BI)
• Γνώσεις ETL tools (SSIS, ODI)
• Ικανότητα ανάλυσης και συντονισμού για την επίλυση προβλημάτων
• Ομαδικό πνεύμα και επικοινωνιακές δεξιότητες
• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

Επιθυμητά Προσόντα

• Προϋπηρεσία στον τομέα του Retail
• Γνώση Database Administration
• Γνώση NoSQL βάσεων δεδομένων (MongoDB)
• Γνώση Programming Languages για data analytics. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα γνώση Python (Pandas, NumPy, Matplotlib)
• Εμπειρία με versioning tools (SVN, GIT)
• Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση
• Ενθουσιασμός και πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα
• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια

Η εταιρεία παρέχει
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ