Θέσεις στα κεντρικά γραφεία

Επίλεξε τη θέση που σου ταιριάζει και στείλε μας το βιογραφικό σου.

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Web Designer

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του e-Commerce με ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία και αναζητά:

Web Designer

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με το περιβάλλον του Web Design και με τη σουίτα προγραμμάτων της Adobe (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver) καθώς και με HTML/HTML5. Θα συνεργάζεται στενά με τις ομάδες Marketing & CRM τόσο για την υλοποίηση των προωθητικών ενεργειών όσο και για τη βελτίωση της on line εμπειρίας του πελάτη.

Αρμοδιότητες

• Σχεδιασμός και υλοποίηση newsletters, banners, Key visuals ενεργειών και γενικά όλων των design needs της εταιρίας
• Ανάπτυξη δημιουργικών concepts & layouts για νέες καμπάνιες επικοινωνίας & προωθητικές ενέργειες
• Στενή συνεργασία με τα τμήματα Marketing & Digital Marketing (Social Media, Google Campaigns, Content Marketing κλπ) για την υλοποίηση των πλάνων προώθησης
• Συνεχής έρευνα των εξελίξεων του κλάδου και του ανταγωνισμού
• Δημιουργία καινοτόμων προτάσεων για τη διαφοροποίηση του brand σε web & mobile περιβάλλον

Απαραίτητα Προσόντα

• 3-5 έτη εμπειρία σε οργανωμένο τμήμα Creative ή Design, με ύπαρξη ισχυρού portfolio
• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, κατεύθυνσης Graphic ή Web Design
• Εξοικείωση με HTML/HTML5, CSS/CSS3
• Άριστη γνώση της Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver)
• Αρίστη γνώση χρήσης Η/Υ σε περιβάλλον Μac & Windows
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
• Γνώση και παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών αλλά και προϊόντων τεχνολογίας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

Επιθυμητά Προσόντα

• Γνώση δημιουργίας HTML/CSS templates
• Εξοικείωση με Frontend frameworks (π.χ. Bootstrap)
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού
• Εμπειρία στον κλάδο της Λιανικής
• Εμπορική, μεθοδική και στρατηγική αντίληψη
• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια
• Ισχυρό ομαδικό πνεύμα, λήψη πρωτοβουλιών και καινοτόμος σκέψη
• Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
• Αυτοπαρακίνηση, ενθουσιασμός και πάθος

Η εταιρεία παρέχει

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
• Διαρκή εκπαίδευση
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Trade Marketing Professional

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του Marketing με ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία και αναζητά:

Trade Marketing Professional

Αρμοδιότητες

• Σχεδιαμός, υλοποίηση και αξιολόγηση Below the Line Campaigns / Trade Marketing Campaigns εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων
• Ανάπτυξη marketing plan με βάση την retail στρατηγική της εταιρείας
• Καθημερινή επαφή και συνεργασία με διαφημιστικό agency για την έγκαιρη υλοποίηση των ενεργειών/έργων
• Έλεγχος και συντήρηση ετήσιου budget
• Τακτικές επισκέψεις στα καταστήματα για την ορθή εφαρμογή των κανόνων merchandising (& look & feel guidelines) αλλά και την συνεχή βελτίωση τους
• Ανάλυση εμπορικών αποτελεσμάτων των ενεργειών marketing
• Συνεργασία με προμηθευτές για την υλοποιήση coop ενεργειών
• Συνεργασία με διαφορετικές ενδο-εταιρικές ομάδες και προμηθευτές για την υλοποίηση σημαντικών έργων

Απαραίτητα Προσόντα

• Κάτοχος πτυχίου AEI/TEI κατεύθυνσης Marketing ή Διοίκησης επιχειρήσεων
• Προϋπηρεσία 2-5 έτη σε ανάλογη θέση σε οργανωμένο τμήμα merchandising ή trade marketing (κατά προτίμηση σε κλάδο Retail)
• Πολύ καλή γνώση Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Ι.Χ.

Επιθυμητά Προσόντα

• Διαχείριση έργων (Project Management) και ολοκλήρωση εντός χρονικών ορίων
• Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων & εξαγωγής συμπερασμάτων
• Δυναμισμός και άριστες επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές δεξιότητες
• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια
• Αυτοπαρακίνηση, ενθουσιασμός και πάθος για γνώση
• Ικανότητα για εργασία κάτω από πίεση
• Ισχυρό ομαδικό πνεύμα, λήψη πρωτοβουλιών και καινοτόμος σκέψη
• Ευελιξία σε μετακινήσεις εντός και εκτός Αθηνών
• Χρήση προγραμμάτων ERP (SAP)

Η εταιρεία παρέχει

• Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
• Διαρκή εκπαίδευση
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Product Manager | Washing & Cooling

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει και να αναπτύξει περαιτέρω την εμπορική του ομάδα με:

Product Manager | Washing & Cooling

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την εμπορική διαχείριση των προϊοντικών κατηγοριών Washing & Cooling, καθώς επίσης και για τη συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα του οργανισμού, ώστε να επιτευχθούν οι εμπορικοί & στρατηγικοί του στόχοι.

Αρμοδιότητες

• Έρευνα & ανάλυση της αγοράς για τις κατηγορίες ευθύνης με κύριο αντικείμενο την ευθυγράμμιση της εμπορικής πολιτικής με τις τάσεις & τις ευκαιρίες της αγοράς για τις κατηγορίες διαχείρισης
• Έλεγχος & διαχείριση των κατηγοριών ευθύνης, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού του προϊοντικού μίγματος, της τιμολογιακής πολιτικής, της εκτέλεσης της ανατροφοδοσίας των αποθεμάτων της εταιρείας
• Διαπραγμάτευση, επικοινωνία και ανάπτυξη επαγγελματικών σχέσεων με προμηθευτές
• Διαπραγμάτευση προσφορών και αγορά προϊόντων από προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού
• Ευθύνη προβολής των προϊόντων της κατηγορίας σε όλα τα κανάλια πώλησης (Stores, e-Commerce, B2B, Call Center)
• Συμμετοχή στην εταιρική πολιτική merchandising και επίβλεψη υλοποίησης σε όλα μας τα κανάλια πώλησης
• Ανάλυση Ανταγωνισμού και υποστήριξη στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής
• Σύνταξη και επικοινωνία εμπορικών reports (αγορά, πωλήσεις, κερδοφορία, αποθέματα, αγορές, προμηθευτές, εκπαιδεύσεις, προωθητικές ενέργειες, κ.α.) για τις κατηγορίες ευθύνης του/της
• Συμμετοχή στην κατάρτιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης για τις κατηγορίες ευθύνης

Απαραίτητα Προσόντα

• Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τμήματος αγορών εμπορικής εταιρείας
• Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή άλλου συναφούς κλάδου
• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση
• Εμπορική, μεθοδική και στρατηγική αντίληψη
• Ενθουσιασμός και πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα
• Άριστη γνώση του Microsoft Office και ιδιαίτερα της εφαρμογής Microsoft Excel
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

Επιθυμητά Προσόντα

• Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
• Χρήση SAP ή ανάλογου λογισμικού συστήματος
• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια
• Ισχυρό ομαδικό πνεύμα, λήψη πρωτοβουλιών και καινοτόμος σκέψη
• Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες

Η εταιρεία παρέχει

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
• Διαρκή εκπαίδευση
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Legal Assistant/Paralegal

Τα Public που προσφέρουν τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμούν να διευρύνουν την ομάδα του Νομικού τμήματος αναζητώντας:

Legal Assistant/Paralegal

Βασικές Αρμοδιότητες

• Υποστήριξη του Νομικού Τμήματος σε πλήθος αρμοδιοτήτων, όπως:
– Επιμέλεια και επεξεργασία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, προετοιμασία παρουσιάσεων, προγραμματισμός συναντήσεων/τηλεσυσκέψεων
– Υποστήριξη σε εταιρικές υποθέσεις όπως κεφαλαιοποιήσεις, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύνταξη δανείων, κλπ.
– Σύνταξη, επιμέλεια και ενημέρωση των νομικών υποδειγμάτων και συμμετοχή στην εφαρμογή των νομικών διαδικασιών
– Διαχείριση νομικών εγγράφων και αρχειοθέτηση εταιρικών εγγράφων
– Επίβλεψη σε διαδικασίες υπογραφών, διαχείρισης συμβολαιογραφικών πράξεων και νομιμοποίησης εγγράφων
• Εξασφάλιση συμμόρφωσης της Εταιρείας με την κείμενη ελληνική νομοθεσία
• Υπόδειξη νομικών προτεραιοτήτων και διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας
• Υποστήριξη του Νομικού Τμήματος σε διάφορες συμβάσεις και διαχείριση λοιπών θεμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου
• Καθημερινή ενημέρωση του νομικού και δικαστικού ημερολογίου

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο Νομικής ή συναφούς κλάδου
• Εξαιρετική χρήση της αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή)
• Άριστη χρήση MS Office(Word, Excel, PowerPoint)
• Γνώσεις Νομικής ορολογίας
• Ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης ισχυρών επαγγελματικών σχέσεων με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες
• Άριστες προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες
• Εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες, ικανότητα διαχείρισης χρόνου και δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών, γρήγορη και σωστή αντίληψη προτεραιοτήτων
• Αυτοενέργεια, ενεργητικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών
• Έμφαση στη λεπτομέρεια
• Επίδειξη υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού και εμπιστευτικότητας
• Πιστοποίηση νομικού βοηθού θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

Η εταιρεία παρέχει

• Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών
• Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Web Content Administrator

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του με ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία και αναζητά:

Web Content Administrator

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία on-line περιεχομένου και τη γενικότερη επιτήρηση, αναβάθμιση και ορθή προώθηση των προϊόντων ευθύνης του.

Απαραίτητα Προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε Marketing, Πληροφορική ή eCommerce
 • Εξοικείωση με τεχνολογίες & trends σχετικά με τη γκάμα προϊόντων της εταιρείας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ισχυρό ομαδικό πνεύμα, λήψη πρωτοβουλιών και καινοτόμος σκέψη
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και Internet
Επιθυμητά Προσόντα
 • Γνώση Adobe Photoshop και HTML κώδικα
 • Εμπορική, μεθοδική και στρατηγική αντίληψη
 • Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση
 • Αναλυτικές και αριθμητικές ικανότητες
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια
Η εταιρεία παρέχει
 • Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικού Κέντρου (Call Center Agents)

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικού Κέντρου (Call Center Agents)

Αρμοδιότητες

• Ενημερώνουν και διαχειρίζονται αιτήματα πελατών σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρίας
• Παρέχουν στους πελάτες σαφείς, σωστές πληροφορίες και πρακτικές λύσεις
• Διαχειρίζονται άρτια τις διαδικασίες και τα συστήματα της εταιρίας

Απαραίτητα Προσόντα

• Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνικό κέντρο ή/και σε θέση πωλήσεων καταστήματος
• Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows)
• Υψηλό αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων
• Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
• Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
• Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

Η εταιρεία παρέχει
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ