Θέσεις στα κεντρικά γραφεία

Επίλεξε τη θέση που σου ταιριάζει και στείλε μας το βιογραφικό σου.

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Product Manager | Washing & Cooling

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει και να αναπτύξει περαιτέρω την εμπορική του ομάδα με:

Product Manager | Washing & Cooling

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την εμπορική διαχείριση των προϊοντικών κατηγοριών Washing & Cooling, καθώς επίσης και για τη συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα του οργανισμού, ώστε να επιτευχθούν οι εμπορικοί & στρατηγικοί του στόχοι.

Αρμοδιότητες

• Έρευνα & ανάλυση της αγοράς για τις κατηγορίες ευθύνης με κύριο αντικείμενο την ευθυγράμμιση της εμπορικής πολιτικής με τις τάσεις & τις ευκαιρίες της αγοράς για τις κατηγορίες διαχείρισης
• Έλεγχος & διαχείριση των κατηγοριών ευθύνης, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού του προϊοντικού μίγματος, της τιμολογιακής πολιτικής, της εκτέλεσης της ανατροφοδοσίας των αποθεμάτων της εταιρείας
• Διαπραγμάτευση, επικοινωνία και ανάπτυξη επαγγελματικών σχέσεων με προμηθευτές
• Διαπραγμάτευση προσφορών και αγορά προϊόντων από προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού
• Ευθύνη προβολής των προϊόντων της κατηγορίας σε όλα τα κανάλια πώλησης (Stores, e-Commerce, B2B, Call Center)
• Συμμετοχή στην εταιρική πολιτική merchandising και επίβλεψη υλοποίησης σε όλα μας τα κανάλια πώλησης
• Ανάλυση Ανταγωνισμού και υποστήριξη στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής
• Σύνταξη και επικοινωνία εμπορικών reports (αγορά, πωλήσεις, κερδοφορία, αποθέματα, αγορές, προμηθευτές, εκπαιδεύσεις, προωθητικές ενέργειες, κ.α.) για τις κατηγορίες ευθύνης του/της
• Συμμετοχή στην κατάρτιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης για τις κατηγορίες ευθύνης

Απαραίτητα Προσόντα

• Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τμήματος αγορών εμπορικής εταιρείας
• Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή άλλου συναφούς κλάδου
• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση
• Εμπορική, μεθοδική και στρατηγική αντίληψη
• Ενθουσιασμός και πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα
• Άριστη γνώση του Microsoft Office και ιδιαίτερα της εφαρμογής Microsoft Excel
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

Επιθυμητά Προσόντα

• Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
• Χρήση SAP ή ανάλογου λογισμικού συστήματος
• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια
• Ισχυρό ομαδικό πνεύμα, λήψη πρωτοβουλιών και καινοτόμος σκέψη
• Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες

Η εταιρεία παρέχει

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
• Διαρκή εκπαίδευση
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Lawyer

Τα Public που προσφέρουν τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμούν να διευρύνουν την ομάδα του Νομικού τμήματος αναζητώντας:

Lawyer

Ο κατάλληλος υποψήφιος χρειάζεται να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία, στους τομείς του Αστικού, Εμπορικού, Εταιρικού Δικαίου και στο δίκαιο των Συμβάσεων. Ο ρόλος απαιτεί στενή συνεργασία με διάφορα τμημάτα του οργανισμού προκειμένου να υποστηριχθούν οι ανάγκες τους και να προταθούν οι βέλτιστες λύσεις, διασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή του νομικού πλαισίου.

Βασικές Αρμοδιότητες

• Παροχή νομικών λύσεων σε πολύπλοκα ζητήματα εταιρικής φύσεως, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους συνεργάτες
• Συμβουλευτική σχετικά με πλήθος νομικών ζητημάτων, υποστηρίζοντας την εμπορική ανάπτυξη της Εταιρείας και τις εσωτερικές εταιρικές διαδικασίες
• Διαπραγμάτευση, επιμέλεια και επεξεργασία συμβάσεων
• Υποστήριξη στην υλοποίηση όλων των νομικών διαδικασιών και στην κανονιστική συμμόρφωση της Εταιρείας με το εφαρμοστέο δίκαιο
• Εκπροσώπηση της Εταιρείας σε νομικές διαδικασίες (διοικητικά συμβούλια, παράσταση ενώπιον δικαστηρίων κλπ.)

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο Νομικής
• Μεταπτυχιακό νομικών σπουδών ή διοίκησης επιχειρήσεων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Εξαιρετική χρήση της αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή)
• Άριστη χρήση MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε παρόμοια θέση μεγάλης νομικής εταιρείας ή εταιρικού περιβάλλοντος με διεθνή προσανατολισμό
• Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Αστικές, Εμπορικές και Εταιρικές υποθέσεις
• Άριστες προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
• Αυτοενέργεια, ενεργητικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών
• Έμφαση στη λεπτομέρεια
• Επίδειξη υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού και εμπιστευτικότητας
• Ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης ισχυρών επαγγελματικών σχέσεων με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

Η εταιρεία παρέχει

• Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών
• Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Legal Assistant/Paralegal

Τα Public που προσφέρουν τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμούν να διευρύνουν την ομάδα του Νομικού τμήματος αναζητώντας:

Legal Assistant/Paralegal

Βασικές Αρμοδιότητες

• Υποστήριξη του Νομικού Τμήματος σε πλήθος αρμοδιοτήτων, όπως:
– Επιμέλεια και επεξεργασία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, προετοιμασία παρουσιάσεων, προγραμματισμός συναντήσεων/τηλεσυσκέψεων
– Υποστήριξη σε εταιρικές υποθέσεις όπως κεφαλαιοποιήσεις, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύνταξη δανείων, κλπ.
– Σύνταξη, επιμέλεια και ενημέρωση των νομικών υποδειγμάτων και συμμετοχή στην εφαρμογή των νομικών διαδικασιών
– Διαχείριση νομικών εγγράφων και αρχειοθέτηση εταιρικών εγγράφων
– Επίβλεψη σε διαδικασίες υπογραφών, διαχείρισης συμβολαιογραφικών πράξεων και νομιμοποίησης εγγράφων
• Εξασφάλιση συμμόρφωσης της Εταιρείας με την κείμενη ελληνική νομοθεσία
• Υπόδειξη νομικών προτεραιοτήτων και διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας
• Υποστήριξη του Νομικού Τμήματος σε διάφορες συμβάσεις και διαχείριση λοιπών θεμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου
• Καθημερινή ενημέρωση του νομικού και δικαστικού ημερολογίου

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο Νομικής ή συναφούς κλάδου
• Εξαιρετική χρήση της αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή)
• Άριστη χρήση MS Office(Word, Excel, PowerPoint)
• Γνώσεις Νομικής ορολογίας
• Ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης ισχυρών επαγγελματικών σχέσεων με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες
• Άριστες προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες
• Εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες, ικανότητα διαχείρισης χρόνου και δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών, γρήγορη και σωστή αντίληψη προτεραιοτήτων
• Αυτοενέργεια, ενεργητικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών
• Έμφαση στη λεπτομέρεια
• Επίδειξη υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού και εμπιστευτικότητας
• Πιστοποίηση νομικού βοηθού θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

Η εταιρεία παρέχει

• Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών
• Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικού Κέντρου (Call Center Agents)

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικού Κέντρου (Call Center Agents)

Αρμοδιότητες
 • Ενημερώνει και διαχειρίζεται αιτήματα πελατών σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρίας.
 • Παρέχει στους πελάτες σαφείς, σωστές πληροφορίες και πρακτικές λύσεις.
 • Διαχειρίζεται άρτια τις διαδικασίες και τα συστήματα της εταιρίας.
Απαραίτητα Προσόντα
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνικό κέντρο ή/ και σε θέση πωλήσεων καταστήματος.
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows).
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων.
 • Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων.
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
Η εταιρεία παρέχει
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ