Θέσεις στα κεντρικά γραφεία

Επίλεξε τη θέση που σου ταιριάζει και στείλε μας το βιογραφικό σου.

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Senior BI Engineer

The largest omnichannel retailer of home/consumer appliances, electronics and entertainment products in Greece and Cyprus, co-created by Public and Media Markt, is seeking a talented and dynamic professional to join and develop further the eCommerce team with a:

Senior BI Engineer

We are looking for a Business Intelligence (BI) Engineer to create and manage BI and analytics solutions that turn data into knowledge. In this role, you should have a background in data and business analysis. You should be analytical and an excellent communicator. If you also have a business acumen and problem-solving aptitude, we’d like to meet you. Ultimately, you will enhance our business intelligence system to help us make better decisions.

Responsibilities
 • Translate business needs to technical specifications
 • Develop and maintain ETL data flows
 • Design, build and deploy BI solutions
 • Maintain and support data analytics platforms
 • Design, maintain and optimize the company’s Data Warehouse
 • Conduct unit testing and troubleshooting
 • Evaluate and improve existing BI systems
Job Requirements
 • STEM University Degree
 • 3-6 years of experience in a BI Engineer/Data Engineer role
 • Expertise in Data Warehouse Design Principles
 • Excellent SQL coding skills and significant experience in RDBMS (SQL Server, Oracle)
 • Experience using ETL tools (SSIS, ODI)
 • Experience in analyzing technical tasks and problem solving skills
 • Team spirit and good communication skills
 • Business acumen and problem-solving aptitude
 • Excellent English/Greek, both verbal and writing
 • Fulfilled military obligations (for male candidates)

 

Desirable Qualifications
 • Work experience in the Retail Industry
 • Familiarity with Python coding for ETL pipelines (pandas, sqlalchemy), NoSQL databases (MongoDB), and versioning tools (GIT, SVN).
 • Experience with Database Administration
 • Knowledge of Reporting tools (SSRS, Power BI, Tableau)
Benefits
 • Competitive compensation & benefits package
 • Dynamic work environment
 • Exciting opportunity to grow with the role
 • Great experience in a well-known and respected growing business
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Java Web Developer

The largest omnichannel retailer of home/consumer appliances, electronics and entertainment products in Greece and Cyprus, co-created by Public and Media Markt, is seeking a talented and dynamic professional to join the PMM IT team as a:

Java Web Developer

The ideal candidate will join a strong team of Software Engineers, will participate in the full lifecycle of development of PMM websites and a series of supporting applications, will be working in an agile environment, will learn new and exciting technologies, will also work closely with other PMM units in order to identify their technical needs and provide solutions.

Job Requirements
 • University degree in Computer Science, Engineering, or related scientific field preferred
 • 1-2+ years of related experience preferred
 • Experience with Java/JEE, Spring Framework and JSP
 • Experience with SQL Databases
 • Familiar with NoSQL
 • Familiar integrating with Rest API’s and WebServices
 • Experience with GIT
 • Capable of problem identification and resolution
 • Team work and great communication skills
 • Excellent command of the English language
 • 4+ years’ of experience ideally in IT Vendor, services or equivalent industry experience
Desirable Qualifications
 • Experience with Oracle Commerce (ATG)
 • Familiar with Unit Testing
 • Experience with Javascript Frontend Frameworks (Angular.js, jQuery, Backbone.js, Node.js)
 • Passionate for good results, dynamic and enthusiastic
 • High sense of responsibility
 • Participation in agile teams (scrum ή Kanban)
 • Experience with JIRA
Benefits
 • Competitive compensation & benefits package
 • Dynamic work environment
 • Exciting opportunity to grow with the role
 • Great experience in a well-known and respected growing business
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Senior eCommerce Operations Admin

The largest omnichannel retailer of home/consumer appliances, electronics and entertainment products in Greece and Cyprus, co-created by Public and Media Markt, is seeking a talented and dynamic professional to join and develop further the eCommerce team with a:

Senior eCommerce Operations Admin

The candidate will be part of a team responsible for handling the daily eCommerce activities, secure a rolling campaign calendar, ensures the creative briefs & alignments are meeting the level of PMM quality for our teams and agencies and manage delivery of digital assets for product detail. He/she will  act as a central point of contact for all requirements, work with peers across departments, approve all assets and ensure the go live execution of them

Responsibilities
 • Manage the online day-to-day operations ensuring proper site merchandising, campaigns & promotions and up-to-date content on the site
 • Implement, maintain and update the marketing plan of website changes & functionality improvements
 • Engage with Commercial & Marketing teams for on-going task requirements, work on multiple priorities & projects simultaneously while having the ability to adjust the campaign calendar for last-minute changes
 • Assign and keep track of internal team members tasks, monitor their progress on a daily basis
 • Monitor KPIs on the website and develop/maintain plan to continuously improve customer satisfaction
 • Work with the teams monitoring Google Analytics to find potential customer engagement opportunities or finetune customer journey within the websites
 • Maintain specific brand voice & ensure that the quality of the customer journey is top notch
 • Collaborate on idea generation & bring bugs and improvements to the software teams for resolution / implementation
 • Work with the Merchandising team for necessary admin tasks (inventory configuration checks & updates, providing guidance and assistance to the content management team etc.)
 • Handling Quality Control & Quality Assurance tasks on new website functionalities
 • Develop A/B test plan for content optimization. Recommend UX optimizations and work with CX/UX team to measure results and apply UX best practices. Make recommendations to UX and IT teams for new features and tech integrations.
Job Requirements
 • Experience leading eCommerce site teams (of up to 10 people) and directly managing e-commerce storefronts
 • Bring excellent organizational skills with an entrepreneurial focus to effectively prioritize tasks, handle ad-hoc requests appropriately & resolve conflicts
 • 3-4+ years of related eCommerce experience in related industry or equivalent experience working on a Digital Agency & supporting multiple clients
 • Experience working with a ticketing / process tool for daily, weekly & scheduled tasks for seasonality
 • Self-motivated & detail-oriented professional who excels working within a team and embraces cross-department collaboration
 • Comfortable with juggling priorities and tight deadlines
 • Can-do attitude with focus on follow-ups to meet goals
 • Experience working with ticketing systems and creating status reports
 • Computer literate and understanding of basic web technologies
Benefits
 • Competitive compensation & benefits package
 • Dynamic work environment
 • Exciting opportunity to grow with the role
 • Great experience in a well-known and respected growing business
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Payroll & Benefits Specialist

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει και να αναπτύξει περαιτέρω την ομάδα του HR με:

Payroll & Benefits Specialist

Αρμοδιότητες
 • Υποστήριξη στον υπολογισμό και στην έκδοση μισθοδοσία
 • Διαχείριση συστημάτων αμοιβών και εταιρικών παροχών
 • Συντονισμός εργασιακών θεμάτων (προσλήψεις, συμβάσεις, άδειες κτλ)
 • Επικοινωνία και διεκπεραίωση υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιες υπηρεσίες (ΣΕΠΕ, ΙΚΑ)
 • Πραγματοποίηση οικονομικών αναλύσεων και μισθολογικών αναφορών
 • Υποβολή δεδομένων σε δημόσιους οργανισμούς (ΕΡΓΑΝΗ, Στατιστική Αρχή κτλ)
 • Τήρηση αρχείου προσωπικού
Απαραίτητα Προσόντα
 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία 3 έως 5 σε ανάλογη θέση
 • Ευχέρεια χρήσης προγράμματος μισθοδοσίας – Pylon Epsilonnet
 • Εμπειρία σε σύστημα ωρομέτρησης
 • Άριστη γνώση νομοθεσίας εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων
 • Άριστη γνώση Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)
Η εταιρεία παρέχει
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Business Solution Engineer

The largest omnichannel retailer of home/consumer appliances, electronics and entertainment products in Greece and Cyprus, co-created by Public and Media Markt, is seeking a talented and dynamic professional to join the PMM IT team as a:

Business Solution Engineer

The ideal candidate must be passionate about business process and tools improvement, data-driven decision making, uncompromisingly detail oriented, smart, efficient and driven to help PMM achieve its goals.

Responsibilities
 •  Implementation of IT management solutions in collaboration with Development teams
 • Act as a technical liaison between Business Units and development to help evolve the applications services around his/her domain area
 • Coordination/Prioritization of development requests
 • Manage projects in the functional area on all phases: gap analysis, general and detailed design, tests, live, post-live optimization
 • Ensure the consistency of the solution, its quality across the entire functional scope and its integration with peripheral applications
 • Conduct workshops and ongoing meetings with PMM’s Business Units
 • Provide resolutions or suggested workarounds around his/her domain area
 • Drive and participate in deep architectural discussions to ensure projects/solutions are designed for successful deployment by internal or external teams
Job Requirements
 • 4+ years’ of experience ideally in IT Vendor, services or equivalent industry experience
 • Strong communication, creative, analytical and problem solving skills
 • Ability to jump into different environments, adapt, and learn new skills and processes quickly
 • Self-motivated, highly detail oriented and takes initiative
 • Understanding of technology landscapes, e.g. OLAP, Data Mining, RDBMS, CRM, Social or ERP
 • Graduated with a Degree in IT, Business or Engineering
 • English fluency

 

Desirable Qualifications
 • Management Consulting or equivalent Industry expertise
 • Agile, Scrum and SaaS implementation experience
 • Some grasp or exposure to development technologies & popular frameworks and data (low code apps, data formats JSON/XML, CSV, Responsive Design, Restful APIs, etc.)
 • Business Intelligence tools experience is a plus
Benefits
 • Competitive compensation & benefits package
 • Dynamic work environment
 • Exciting opportunity to grow with the role
 • Great experience in a well-known and respected growing business
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Performance Marketing Supervisor

The largest omnichannel retailer of home/consumer appliances, electronics and entertainment products in Greece and Cyprus, co-created by Public and Media Markt, is seeking a talented and dynamic professional to join and develop further the eCommerce team with a:

Performance Marketing Supervisor

Performance Marketing Supervisor reports to the Head of Digital Marketing  in order to ensure all paid strategies and tactics are excecuted by the team sucessfully withing the given timeframe. He/She is responsible for the Google Ads, Programmatic, Affiliate Marketing, Price Comparison Sites campaigns and the delivery of all KPIs.

Responsibilities
 • Managing a team of specialists in order to execute successfully and on time all paid ad campaigns across search, display, affiliates, price comparison sites and YouTube network
 • Work closely& reporting to the Head of Digital Marketing
 • Responsible for PMMs’ digital strategy and media amplification
 • Responsibilities include media planning (Google Ads, Affiliate Network, Price Comparison Sites and Programmatic Network), campaigns’ implementation using the best and latest platform practices
 • Ensuring successful campaigns managing bids and budgets to be able to meet the predefined KPI’s
 • Overview campaign optimization across multiple channels to deliver the best return on investment
 • Identify replicable marketing strategies, tactics and channels that address business pain points and convey product benefits to drive new customer acquisition – with an implement, test, and measure mindset
 • Test different value propositions and messages across different channels to find the best angle to introduce our product for each target group
 • Manage daily, weekly and monthly reporting platforms and analysing data to further optimize campaings
 • Responsible for ensuring that the expenses of the accounts managed do not exceed the unit’s allocated budget
 • Responsible for invoicing all platforms on a monthly basis
 • Make recommendations for improvement based on individual data analysis and Google Analytics data
Job Requirements
 • 5+ years experience in Performance Marketing
 • Hands-on experience in Google Ads, Google Analytics
 • Bachelor’s Degree, preferably in Marketing, Business Administration or Engineering
 • Excellent Analytical Skills required
 • Excellent and professional verbal and written communication skills
 • Experience in Microsoft tools (Word, Excel, Power Point)
 • Confident using multiple reporting platforms (Google Data Studio, Supermetrics)
 • Self-motivated, passionate & detail-oriented professional who excels working within a team and embraces cross-department collaboration
 • Fluency in English (verbal & written)
 • Fulfilled military service (for men)
Benefits
 • Competitive compensation & benefits package
 • Dynamic work environment
 • Exciting opportunity to grow with the role
 • Great experience in a well-known and respected growing business
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Senior Corporate Communications Professional

The largest omnichannel retailer of home/consumer appliances, electronics and entertainment products in Greece and Cyprus, co-created by Public and Media Markt, is seeking a talented and dynamic professional to join and develop further the Public Relations and Communications team with a:

Senior Corporate Communications Professional

The candidate will be responsible for promoting the image of the company and its commercial goals utilizing communication tools which diffuses to all interested audiences.

Responsibilities
 • Submits proposals and executes all aspects of external communication, engagement, and reputation management
 • Proposes the company’s Communication plan for the External communities
 • Monitors the publicity on a daily basis, online & offline
 • Creates Press Releases, media relations, content, case studies, CVs of executives, social media content and media events for commercial or corporate needs
 • Checks the consumers’ complaints on a daily basis concerning the issues that arise at the level of Red Alert
 • Creates a media relations plan & renews the final key messaging
 • Develops a strategy for digital and social media aiming to engage the external audiences (Blog, social media)
 • Proposes a long-term communication plan and the way to monitor it, by defining key performance indicators (KPIS)
 • Suggests the CSR strategy in accordance with the company’s guidelines and policies
 • Monitoring the competition as defined by the company’s objectives and proposes a reaction plan when it is necessary
 • Report analysis for the results in relation to the competition
Job Requirements
 • Previous PR experience at least 7 years in an agency or in a large technology, energy or telecommunications company
 • Bachelor’s degree in Communications and Public Relations
 • Excellent knowledge of English language & knowledge of the basic principles of corporate communication and social responsibility
 • Social networking skills & perception of the digital environment
 • Commercial, methodical and strategic perception
 • High sense of responsibility and emphasis on detail
 • Team spirit, undertaking of initiatives and innovative thinking
 • Ability to solve problems and to assess & manage risk
 • Excellent analytical and organizational skills
 • Advanced communication skills
 • Drive and self-motivation
Benefits
 • Competitive compensation & benefits package
 • Dynamic work environment
 • Exciting opportunity to grow with the role
 • Great experience in a well-known and respected growing business
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Web Designer

The largest omnichannel retailer of home/consumer appliances, electronics and entertainment products in Greece and Cyprus, co-created by Public and Media Markt, is seeking a talented and dynamic professional to join and develop further the eCommerce team with a:

Web Designer

The ideal candidate should be familiar with the Web Design environment, the Adobe software suite and HTML / HTML5. He/she will work closely with Marketing & CRM teams both to implement the promotions and to improve the online customer experience.

Responsibilities
 • Design and implementation of newsletters, banners, effects of Key visuals and in general all the design needs of the company
 • Development of creative concepts & layouts for new communication campaigns & promotions
 • Close cooperation with the Marketing & Digital Marketing departments (Social Media, Google Campaigns, Content Marketing etc) for the implementation of the promotion plans
 • Continuous research of industry and competition developments
 • Creation of innovative proposals for the differentiation of the brand in web & mobile environment
Job Requirements
 • Graduate of ΑΕΙ/ΤΕΙ, specialized in Graphic or Web Design
 • 3-5 years of experience in an organized Creative or Design department, with a strong portfolio
 • Familiarity with HTML/HTML5, CSS/CSS3
 • Excellent knowledge of the Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver)
 • Knowledge and monitoring of new technologies and technology products
 • Exceptional use of computers in Μac & Windows environment
 • Fluency in English (verbal & written)
 • Fulfilled military service (for men)
Desirable Qualifications
 • Master’s degree
 • Knowledge of creating HTML / CSS templates
 • Previous experience in Retail industry
 • Familiarity with Frontend frameworks (e.g. Bootstrap)
 • Commercial, methodical, and strategic concept
 • Self-motivated & detail-oriented professional with high sense of responsibility
 • Strong team spirit, initiative, and innovative thinking
 • Excellent organizational and communication skills
Benefits
 • Competitive compensation & benefits package
 • Dynamic work environment
 • Exciting opportunity to grow with the role
 • Great experience in a well-known and respected growing business
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Brand Specialist ATL

The largest omnichannel retailer of home/consumer appliances, electronics and entertainment products in Greece and Cyprus, co-created by Public and Media Markt, is seeking a talented and dynamic professional to join and develop further the Marketing team with a:

Brand Specialist ATL

Responsibilities
 • Handles the implementation of all TV commercial communication (creative, media, 360 alignment)
 • Collaborates directly with suppliers, domestic and foreign, for the implementation of the joint communication plan, in order to absorb the agreed financial budget
 • Responsible for the excellent execution of the communication plan based on the annual goals and business opportunities
 • Collaborates directly with the other departments of the company (Commercial / Market, Trade Marketing, Digital Marketing, PR) in order to achieve optimal results
 • Communicates on a daily basis with external partners (advertising companies and media shop) for the coordination and implementation of promotions
Job Requirements
 • At least 3 years experience in an organized Marketing department, trading company or FMCG
 • University / TEI degree in Marketing or Business Administration
 • Excellent communication skills
 • Very good knowledge of Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Excellent knowledge of Greek and English (written and spoken)
 • Fulfilled military obligations (for men) “
Desirable Qualifications
 • Holder of a Master’s degree in marketing or related field
 • Knowledge of advertising market
 • High sense of responsibility and emphasis on detail
 • Self-motivation, enthusiasm and passion for the result
 • Strong team spirit
 • Taking initiatives and innovative thinking • 2-3 years experience in advertising and/or marketing department with extended involvement in TV advertising
Benefits
 • Competitive compensation & benefits package
 • Dynamic work environment
 • Exciting opportunity to grow with the role
 • Great experience in a well-known and respected growing business
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Payroll Assistant

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει και να αναπτύξει περαιτέρω την ομάδα του HR με:

Payroll Assistant

Η θέση αφορά σύμβαση Ορισμένου χρόνου.

Αρμοδιότητες
 • Συντονισμός εργασιακών θεμάτων (προσλήψεις, συμβάσεις, άδειες κτλ)
 • Επικοινωνία και διεκπεραίωση υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιες υπηρεσίες (ΣΕΠΕ, ΙΚΑ)
 • Πραγματοποίηση οικονομικών αναλύσεων και μισθολογικών αναφορών
 • Υποβολή δεδομένων σε δημόσιους οργανισμούς (ΕΡΓΑΝΗ, Στατιστική Αρχή κτλ).
 • Τήρηση αρχείου προσωπικού
Απαραίτητα Προσόντα
 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία 2 ετών σε ανάλογη θέση
 • Ευχέρεια χρήσης προγράμματος μισθοδοσίας – Pylon Epsilonnet
 • Εμπειρία σε σύστημα ωρομέτρησης
 • Άριστη γνώση νομοθεσίας εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων
 • Άριστη γνώση Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
Η εταιρεία παρέχει
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

DBA/DB Engineer


The largest omnichannel retailer of home/consumer appliances, electronics and entertainment products in Greece and Cyprus, co-created by Public and Media Markt, is seeking a talented and dynamic professional to join and develop further the IT team with an:

DBA/DB Engineer

Responsibilities
 • Install, create, manage, upgrade the company’s Oracle and Mongo DBs
 • Work together with programmers, applications/operational staff, IT project managers and other technical staff to design and implement DB solutions that meet project requirements and users’ needs
 • Ensure data security, privacy and integrity
 • Monitor DB health and ensure high availability
 • Plan and manage DB storage/tablespace capacity
 • Perform data backups and migrations
 • Troubleshooting and support
Job Requirements
 • University degree in Computing or other technological direction
 • 5 years’ experience as Oracle DBA
 • Very good knowledge of Oracle technologies
 • Very good knowledge in the following areas: DB security, Data backup/restore, Clustering, replication and load balancing, Disaster recovery
 • Experience in DB performance tuning, Index & Query optimization
 • Experience in Mongo DB or other NoSQL database
 • Problem solving skills
 • Team spirit and communication skills
 • Excellent knowledge of Greek and English language (written and verbal)
Desirable Qualifications
 • Basic Linux OS administration
 • Familiarity with DB application development and client application technologies
 • Dynamism, enthusiasm, and passion for the best result
 • High sense of responsibility and detail oriented
 • Experience in JIRA
Benefits
 • Competitive compensation & benefits package
 • Dynamic work environment
 • Exciting opportunity to grow with the role
 • Great experience in a well-known and respected growing business
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Reverse Logistics Manager

The largest omnichannel retailer of home/consumer appliances, electronics, and entertainment products in Greece & Cyprus, is looking for a Senior Professional to fulfill this high profile and exciting role.

Reverse Logistics Manager

We are looking for a motivated and passionate executive to solve the many challenges facing our supply chain today but will also help create the supply chain of the future. PMM wants to play a leading role on the development of new and more customer friendly ways to serve its customers and thus lead the way in the Greek retail landscape. The Reverse Logistics Manager will play an important role in doing that by optimizing the reverse logistics processes within PMM. Both from a customer perspective as well as from an operational excellence perspective.

This role reports directly to the COO of PMM and be part of the logistics management team.

Responsibilities
 • Develop procedures and processes to handle the operational flow back from the customer to the warehouse
 • Design and monitor an effective and valuable return flow, either by maximizing the percentage that goes back into ‘prime stock’ (retention) or by maximizing the residual value from the B-stock (recovery)
 • Manage SLA’s with suppliers and couriers, grading of returns, repackaging products, recovery of value by outlets, etc.
 • Work on prevention of returns together with the e-commerce department and suppliers by optimizing packaging and website content
 • Assure the best customer experience with our returns policies, measuring customer satisfaction via NPS
 • Define the strategy and way of working of the Reverse Circle which includes members of all relevant departments (marketing, e-commerce, buying, logistics and customer service) that need to do the actual work and run the operation.
 • Set and report KPI’s, goals in order to to monitor the performance of the returns flow and relevant procedures
Job Requirements
 • Master’s degree in economics, logistics or equivalent study
 • At least 5 years experience with customer processes in retail
 • Hands-on mentality and ability to motivate and stimulate teams
 • Excellent analytical skills
 • Professional written and verbal communication in both Greek & English
 • Excellent interpersonal skills
 • Experience in defining, executing and monitoring operational processes in a multi-disciplinary environment
 • Influencing spirit
 • Project management skills
Benefits
 • Competitive compensation & benefits package
 • Dynamic work environment
 • Exciting opportunity to grow with the role
 • Great experience in a growing business!
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

SEO Specialist

The largest omnichannel retailer of home/consumer appliances, electronics and entertainment products in Greece and Cyprus, co-created by Public and Media Markt, is seeking a talented and dynamic professional to join and develop further the eCommerce team with a:

SEO Specialist

We are looking for a SEO expert to manage search engine optimization for all our websites. The candidate will be responsible for managing & applying all SEO activities such as SEO website optimization, SEO content strategy (keywords, content, metadata etc) and link building to increase rankings on all major search networks.

Responsibilities
 • Monitor, analyze and provide insights on website SEO performance
 • Coordinate with 3rd party agencies and act as a Project Manager for all SEO activities from project/task specifications gathering to execution follow-up
 • Maintain & proactively identify new keyword opportunities, then recommend detailed content strategies to capitalize on them
 • Analyze complex data sets for ideation, creation, and performance reporting
 • Work alongside content writers, UI/UX experts, backend and front-end developers, PPC/SEM department peers
 • Stay up to date about SEO industry trends and best practices
 • Prepare weekly reports on consumer behavior, market opportunities, trends, and investment levels
 • Proactive awareness & follow-up actions for Google algorithm Core updates
 • Research and implement search engine optimization recommendations
 • Develop and implement link building strategy
 • Cooperate with the development teams to ensure SEO best practices are properly implemented on newly developed code
 • Recommend changes to improve SEO positions for target keywords
Job Requirements
 • Bachelor’s degree in Business Administration, Economics or E-commerce
 • At least 5 years of experience in SEO for e-commerce websites
 • In-depth experience of Google Analytics 360
 • Technical SEO knowledge and experience working with website developers to implement XML sitemaps, robots.txt, canonical URLs, 301 redirects, local business schema markup, internal linking strategies, URL structures, and more
 • Experience in Scrum way of working
 • Excellent analytical skills
 • Excellent skills in transforming general requirements in functional specs
 • Solid understanding of performance marketing, conversion, and online customer journey
 • Fluency in English (verbal & written)
 • Fulfilled military service (for men)
Desirable Qualifications
 • Master’s degree in Business Administration, Economics or E-commerce
 • Oracle’s Commerce content management system (ATG/BCC) knowledge
 • Familiarity with HTML, working knowledge of CSS, JavaScript and other programming languages
 • Ability to collaborate and thrive in a team culture
 • Ability to work in a fast-paced work environment
Benefits
 • Competitive compensation & benefits package
 • Dynamic work environment
 • Exciting opportunity to grow with the role
 • Great experience in a well-known and respected growing business
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Assortment Strategy Supervisor

The largest omnichannel retailer of home/consumer appliances, electronics and entertainment products in Greece and Cyprus, co-created by Public and Media Markt, is seeking a talented and dynamic professional to join and develop further the Commercial Team with an:

Assortment Strategy Supervisor

The candidate will be responsible for assortment management. Retail assortment creation is changing from buying to customer demand driven and from “one size fits all” to “tailored solutions”. Data is at the heart of this transition and in PMM we want to built customer centric and personalized assortment strategies for our customers.

Responsibilities
 • Develop an omnichannel assortment strategy and continuous optimization of the company’s assortment
 • Built a strategy based on sales, stock, geolocation, cross and upsell, online versus offline, GFK data etc.
 • Group the stores in clusters and develop a core assortment per cluster based on the most optimal assortment
 • Work with the logistics team to develop an availability strategy and targets to ensure that there is always the right stock at the right place at the right time
Job Requirements
 • BSs/MSc in Business Administration, Statistics, Finance, Supply Chain or Engineering
 • +8 years of experience in Retail Industry
 • Have a track record in data driven business optimization
 • Hands on experience with tools such as R/Python, Big Query, Power BI, Google Analytics etc.
 • Analytical skills and strong business acumen
 • Organizational sensitivity and negotiation skills
 • Excellent written and oral communication skills (in English and Greek)
 • Experience in e-Commerce will be a plus
 • Fulfilled military service (for men)
Benefits
 • Competitive compensation & benefits package
 • Dynamic work environment
 • Exciting opportunity to grow with the role
 • Great experience in a well-known and respected growing business

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

eCommerce Product Owner

The largest omnichannel retailer of home/consumer appliances, electronics and entertainment products in Greece and Cyprus, co-created by Public and Media Markt, is seeking a talented and dynamic professional to join and develop further the e-commerce team with an:

eCommerce Product Owner

The candidate will be part of a team responsible for owning eCommerce’s features roadmap. This position requires a resource that will take ownership and contribute to the development of our online presence, effectively delivering new functionalities & sales growth. The main responsibility will be to manage the development (from conception to completion) and ensure the quality of impeccable features and functionalities of the product based on a tight road map.

Responsibilities
 • Lead complex projects in eCommerce and seek to provide solutions that positively impact the business and customer experience
 • Collaborate closely with cross-department teams (Commercial/Marketing/CX/IT) to refine requirements, create specification documents, detailed feature definitions and clear product specifications
 • Create product concepts with the CX/designers/wider teams
 • Work with business owners throughout projects to meet goals and objectives and deliver highly functioning and modern web and digital experiences that are mobile first
 • Provide vision and direction to the development team and stakeholders throughout the project
 • Provide training, assistance and knowledge transfer to the Operations team after the completion of a project
 • Handle the iteration planning, analysis / elaboration of the user stories & backlog management
 • Utilize technical problem solving in tandem with business acumen
 • Act as primary liaison and oversee development stages.
 • Anticipate & handle change requests
 • Not afraid to test, assess and support our users and expanded team to ensure the production of high-quality deliverables
 • Engage with internal stakeholders at various levels to identify opportunities for new developments and innovation
Job Requirements
 • Technical experience with website technologies & languages, at least one of the following: HTML5 & CSS3, Javascript, Java, Angular, databases
 • Good understanding of user experience and customer journeys, key customer personas and use-case scenarios
 • Commercially minded. Good understanding of Marketing and Data/System team integrations
 • Passionate about technology/digital achievements and how it can impact our product growth
 • Ability to influence people (team, stakeholders)
 • Sharp analytical and problem-solving skills
 • Self-motivated with critical attention to detail and reporting while having the ability to work within a team in a fast-paced and deadline-oriented environment.
 • Strong analytical, prioritizing, interpersonal, problem-solving, presentation, budgeting, project management (from conception to completion) & planning skills
 • Ability to develop and maintain collaborative relationships with peers and colleagues across the organization, as well as, internal and external clients
 • Experience being a product owner or working closely with marketing/data/technology teams
 • 3-4+ years’ experience in web, digital or TPM/product management required
Benefits
 • Competitive compensation & benefits package
 • Dynamic work environment
 • Exciting opportunity to grow with the role
 • Great experience in a well-known and respected growing business
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

eCommerce Customer Experience Manager

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, επιθυμεί να αναπτύξει με ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία την ομάδα του eCommerce και αναζητά:

eCommerce Customer Experience Manager

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την εμπειρία των πελατών από την αρχική είσοδο τους στα ηλεκτρονικά μας καταστήματα, αλλά  και για το συνολικό customer journey. Ο Customer Experience Manager θα αναλύει και θα σχεδιάζει εμπειρίες πελατών σε πολλά κανάλια, με σκοπό τη βελτίωση τους και την ανάπτυξη της συνολικής ικανοποίησης των πελατών.

Αρμοδιότητες
 • Καταγραφή και ανάλυση συμπεριφοράς πελατών (interaction touchpoints, storyboards, conversion paths)
 • Σχεδιασμός / blueprinting και καταγραφή (wireframes, flow diagrams, personas, scenarios, journey & empathy maps & interactive prototypes)  για την υποστήριξη της τακτικής λήψης αποφάσεων του πελάτη και την επίλυση απαιτητικών προβλημάτων CX
 • Συνεργασία με άλλα τμήματα για την εξασφάλιση παροχής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
 • Ανεύρεση και δημιουργία νέων λειτουργιών που θα βοηθήσουν τους πελάτες στο ψηφιακό τους ταξίδι
 • Εξασφάλιση μιας πολύ καλής εμπειρίας του πελάτη χαρτογραφώντας end-to-end digital journeys στα web site μας
 • Διασφαλίζει ότι η συνολική αλληλεπίδραση με τους πελάτες αντικατοπτρίζει θετικά την εταιρεία
Απαραίτητα Προσόντα
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2-3 ετών σε eCommerce περιβάλλον ή digital agency
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε βασικές αρχές σχεδιασμού digital υπηρεσιών & CX / UX
 • Δυνατότητα δημιουργίας και ανάλυσης δεδομένων για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών
 • Κατανόηση των βασικών touchpoints στο συνολικό customer journey
 • Πάθος για τις νέες τεχνολογίες και τάσεις σχεδιασμού
 • Out-of-the-box thinking
 • Ικανότητα μετατροπής ερωτήσεων και υποθέσεων σε ερευνητικές πρωτοβουλίες με δυνατότητα δράσης για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών
 • Προθυμία διόρθωσης προβλημάτων με πρακτικό τρόπο
 • Εμπειρία εργασίας σε fast-paced περιβάλλον
Επιθυμητά Προσόντα
 • Εμπειρία στη συλλογή δεδομένων, user testings, έρευνα ή τις επιστήμες συμπεριφοράς
 • Εργασία με ποιοτικό feedback (CSAT / NPS)
 • Εμπειρία σε A/B testing
 • Γνώση Agile μεθοδολογιών
 • Απόδειξη αποτελεσμάτων (όπως βελτίωση conversion rates, αφοσίωσης πελατών κλπ.) ή ενημερωμένο Portfolio που υποδεικνύει εμπειρία σε σχεδιασμό σύνθετων συστημάτων
Η εταιρεία παρέχει
 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

eCommerce Operations Administrator

The largest omnichannel retailer of home/consumer appliances, electronics and entertainment products in Greece and Cyprus, co-created by Public and Media Markt, is seeking a talented and dynamic professional to join and develop further the eCommerce team with an:

eCommerce Operations Administrator

The candidate will be responsible for all operational aspects of eCommerce content. He/she will be part of the team handling daily eCommerce activities, coordinating stakeholders across departments, and ensuring that the end-result our customers receive is of the highest standards.
Responsibilities
 • Manage & update website content (banners, images, promotions, landing pages etc) for display on the website
 • Manage website configuration & parameters (stock management, payment options etc)
 • Manage online day-to-day operations ensuring proper site merchandising, campaigns & promotions, and up-to-date content on the site
 • Work with Merchandising team to achieve sales goals
 • Assist alignment on campaigns rollout, creative, landing page experience, and linking strategy
 • Ensure a top-quality end-result by daily / weekly iterations
 • Investigate and report any operational/technical issues arising
 • Liaise with web designers regarding the day-to-day promotional content
 • Maintain an excellent level of service to the customer’s journey
 • Performing Quality Control & Quality Assurance actions on new website functionalities
 • Share key learnings with leadership and team members, providing insight into past wins or providing rationale for changes needed
Job Requirements
 • Bachelor’s degree in Marketing, Information Technology, or e-Commerce
 • 1-2+ years of related eCommerce experience in related industry
 • Previous experience of website or eCommerce CMS systems
 • Good knowledge of HTML5 / CSS3 / JavaScript / Photoshop
 • Experience in following and implementing new trends in eCommerce and retail
 • Understanding of visual merchandising concepts and building/execution techniques
 • Self-motivated & detail-oriented professional
 • Team player embracing collaboration
 • Flexible and able to change priorities & direction quickly and effectively
 • Awareness of branding and customer experience concepts
 • Can-do attitude with determination to meet goals
 • Knowledge of Oracle’s Commerce content management system (ATG/BCC) is considered a plus
 • Excellent knowledge of English (verbal & written)
 • Fulfilled military service
Benefits
 • Competitive compensation & benefits package
 • Dynamic work environment
 • Exciting opportunity to grow with the role
 • Great experience in a well-known and respected growing business
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Product Manager

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει και να αναπτύξει περαιτέρω την Εμπορική του Ομάδα με:

Product Manager

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την εμπορική διαχείριση της προϊοντικής του κατηγορίας, καθώς επίσης και για τη συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα του οργανισμού, ώστε να επιτευχθούν οι εμπορικοί & στρατηγικοί του στόχοι.

Αρμοδιότητες

• Έρευνα & ανάλυση της αγοράς για τις κατηγορίες ευθύνης με κύριο αντικείμενο την ευθυγράμμιση της εμπορικής πολιτικής με τις τάσεις & τις ευκαιρίες της αγοράς
• Έλεγχος & διαχείριση της αγοράς για τις κατηγορίες ευθύνης, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού του προϊοντικού μίγματος, της τιμολογιακής πολιτικής, της εκτέλεσης της ανατροφοδοσίας των αποθεμάτων της εταιρείας
• Διαπραγμάτευση, επικοινωνία και ανάπτυξη επαγγελματικών σχέσεων με προμηθευτές
• Διαπραγμάτευση προσφορών και αγορά προϊόντων από προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού
• Ευθύνη προβολής των προϊόντων της κατηγορίας σε όλα τα κανάλια πώλησης (Stores, e-Commerce, B2B, Call Center)
• Συμμετοχή στην εταιρική πολιτική merchandising και επίβλεψη υλοποίησης σε όλα μας τα κανάλια πώλησης
• Ανάλυση Ανταγωνισμού και υποστήριξη στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής
• Σύνταξη και επικοινωνία εμπορικών reports (αγορά, πωλήσεις, κερδοφορία, αποθέματα, αγορές, προμηθευτές, εκπαιδεύσεις, προωθητικές ενέργειες, κ.α.) για τις κατηγορίες ευθύνης
• Συμμετοχή στην κατάρτιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης για τις κατηγορίες ευθύνης

Απαραίτητα Προσόντα

• Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τμήματος αγορών εμπορικής εταιρείας
• Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή άλλου συναφούς κλάδου
• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση
• Εμπορική, μεθοδική και στρατηγική αντίληψη
• Ενθουσιασμός και πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα
• Άριστη γνώση του Microsoft Office και ιδιαίτερα της εφαρμογής Microsoft Excel
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

Επιθυμητά Προσόντα

• Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
• Χρήση SAP ή ανάλογου λογισμικού συστήματος
• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια
• Ισχυρό ομαδικό πνεύμα, λήψη πρωτοβουλιών και καινοτόμος σκέψη
• Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες

Η εταιρεία παρέχει

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
• Διαρκή εκπαίδευση
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Dev Ops Engineer

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει και να αναπτύξει περαιτέρω την ομάδα του με:

Dev Ops Engineer

Ο DevOps Engineer ευθύνεται για την δρομολόγηση προϊοντικών ενημερώσεων, την αναγνώριση ζητημάτων προς επίλυση και την υλοποίηση integrations που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει προϋπηρεσία σε software engineering και να είναι εξοικειωμένος με Java και Python.

Αρμοδιότητες

• Υλοποιεί τα κατάλληλα integrations όπως αυτά ζητούνται.
• Εφαρμόζει ενημερώσεις και διορθώσεις στο σύστημα όπου απαιτείται.
• Παρέχει 2nd Level Technical Support.
• Αναπτύσσει τα εργαλεία εκείνα που απαιτούνται για την μείωση της εμφάνισης σφαλμάτων και την βελτίωση του customer experience.
• Αναπτύσσει λογισμικό για τα back-end συστήματα.
• Αναζητά εις βάθος την πηγή των σφαλμάτων παραγωγής που παρουσιάζονται.
• Διερευνά και επιλύει τεχνικά ζητήματα.
• Αναπτύσσει Scripts για την αυτοματοποίηση του visualization.
• Σχεδιάζει διαδικασίες για troubleshooting και συντήρηση του συστήματος.

Απαραίτητα προσόντα

• Πτυχίο Πανεπιστημίου στην Πληροφορική ή σε σχετικό τομέα.
• Καλή γνώση συστημάτων Linux.
• Καλή γνώση Java και Python.
• Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση βάσεων δεδομένων και SQL.
• Προσανατολισμός στην επίλυση προβλημάτων.
• Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση.
• Ενθουσιασμός και πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα.
• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια.
• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες).

 

Επιθυμητά προσόντα

• Προϋπηρεσία 3+ έτη ως DevOps Engineer ή σε παρόμοιο software engineering ρόλο.

Η εταιρεία παρέχει

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.
• Διαρκή εκπαίδευση.
• Άριστο περιβάλλον εργασίας.
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Front-End Developer

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει και να αναπτύξει περαιτέρω την ομάδα του με:

Front-End Developer

Ο κάτοχος του ρόλου θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση και το σχεδιασμό ιστοσελίδων, βελτιστοποιώντας τις απαιτήσεις και τη γενικότερη εμπειρία των πελατών στο διαδίκτυο. Ο ιδανικός υποψήφιος χρειάζεται να είναι επικοινωνιακός με ανεπτυγμένες διαπροσωπικές δεξιότητες με σκοπό την άρτια συνεργασία με τους Back end Developers και τους Web Designers.

Αρμοδιότητες

• Δημιουργία δομής και σχεδιασμού των διαδικτυακών σελίδων του οργανισμού.
• Κατανόηση και εξασφάλιση της ποιοτικής διαδικτυακής εμπειρίας του επισκέπτη.
• Ανάπτυξη διαδικτυακών χαρακτηριστικών (features) με σκοπό τη βελτιστοποίηση της πλοήγησης του επισκέπτη μιας ιστοσελίδας.
• Ισορροπία μεταξύ λειτουργικότητας και αισθητικής.
• Γνώση διαδικτυακού σχεδιασμού για mobile κανάλια (responsive design).
• Χτίσιμο και δημιουργία κώδικα για επαναλαμβανόμενη και μελλοντική χρήση.
• Βελτιστοποίηση υπαρχόντων διαδικτυακών σελίδων με σκοπό τη βελτίωση της ταχύτητας φόρτωσης.
• Χρήση διαφορετικών γλωσσών προγραμματισμού (markup languages) για τη δημιουργία διαδικτυακών σελίδων.

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στην Πληροφορική ή αντίστοιχο τομέα.
• Κατανόηση των βασικών αρχών σχεδιασμού ιστοσελίδων και διαδικτυακής εμπειρίας πελάτη.
• Άριστη γνώση HTML, CSS, JavaScript και jQuery.
• Προηγούμενη εμπειρία στη χρήση γραφιστικών εργαλείων, όπως Adobe Illustrator.
• Εμπειρία σε responsive σχεδιασμούς (mobile ιστοσελίδες).
• Γνώση και κατανόηση των βασικών αρχών του SEO (Search Engine Optimization).
• Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων αποτελεσματικά.
• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες.
• Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης των σχετικών projects.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Η εταιρεία παρέχει

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
• Διαρκή εκπαίδευση
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Content Creator

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του με ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία και αναζητά:

Content Creator

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία on-line περιεχομένου και τη γενικότερη επιτήρηση, αναβάθμιση και ορθή προώθηση των προϊόντων ευθύνης του.

Απαραίτητα Προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε Marketing, Πληροφορική ή e–Commerce
 • Άριστη γνώση Excel
 • Δεξιότητες Copywriting
 • Εξοικείωση με τεχνολογίες & trends σχετικά με τη γκάμα προϊόντων της εταιρείας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ισχυρό ομαδικό πνεύμα, λήψη πρωτοβουλιών και καινοτόμος σκέψη
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και Internet
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Αναλυτικές και αριθμητικές ικανότητες
Επιθυμητά Προσόντα
 • Γνώση Adobe Photoshop & HTML κώδικα
 • Εμπορική, μεθοδική και στρατηγική αντίληψη
 • Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση
Η εταιρεία παρέχει
 • Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικού Κέντρου (Call Center Agents)

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικού Κέντρου (Call Center Agents)

Αρμοδιότητες
 • Ανταποκρίνονται, με πνεύμα εξυπηρέτησης, στην επικοινωνία του πελάτη από κάθε μέσο, τηλεφωνικά, με φόρμα επικοινωνίας, μέσω social media
 • Ενημερώνουν, διαχειρίζονται και ικανοποιούν τα αιτήματα πελατών, σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρίας
 • Παρέχουν στους πελάτες σαφείς και σωστές πληροφορίες, προτείνοντας και καταλήγοντας, πάντα, σε πρακτικές λύσεις
 • Αξιοποιούν και διαχειρίζονται άρτια τις διαδικασίες και τα συστήματα της εταιρίας
Απαραίτητα Προσόντα
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε θέση εξυπηρέτησης πελατών (τηλεφωνικό κέντρο, πωλήσεις κα.)
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows)
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων
 • Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
Η εταιρεία παρέχει
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ