Θέσεις στα κεντρικά γραφεία

Επίλεξε τη θέση που σου ταιριάζει και στείλε μας το βιογραφικό σου.

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Logistics Manager

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει και να αναπτύξει περαιτέρω την ομάδα του Supply Chain με:

Logistics Manager

Αρμοδιότητες

• Συντονίζει τον 3PL συνεργάτη που διαχειρίζεται τη λειτουργία της αποθήκης.
• Υλοποίει λειτουργίες που βελτιώνουν την ικανοποίηση του πελάτη και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα βάσει συγκεκριμένων μετρήσιμων δεικτών.
• Δημιουργεί πελατοκεντρική κουλτούρα και παρακολουθεί την ικανοποίηση των πελατών.
• Αναπτύσσει και υλοποιεί χρονοδιάγραμματα και παραδοτέα που βελτιώνουν τη λειτουργική αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα και μειώνουν το κόστος.
• Παρακολουθεί δείκτες και αναφορές με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των συστημάτων και διαδικασιών της εταιρείας.
• Σχεδιάζει και διαχειρίζεται έργα σχετικά με νέες στρατηγικές εφοδιασμού.
• Επιβλέπει και διαχειρίζεται τον οικονομικό προϋπολογισμό του τμήματος.

Απαραίτητα Προσόντα

• 5+ έτη εμπειρία σε παρόμοια θέση.
• Πλήρη κατανόηση όλων των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας είτε πρόκειται για 3PL συνεργασία είτε για in-house.
• Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ με κατεύθυνση Logistics/Διοίκηση Λειτουργιών ή συναφούς κλάδου.
• Μεταπτυχιακό στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).
• Εμπειρία στην χρήση προγραμμάτων ERP και διαχείρισης αποθήκης (π.χ. OMS, WMS)
• Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων MS Office, ιδιαίτερα Excel (Vlookup & Pivot tables).
• Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες, με έμφαση στη λεπτομέρεια, διορατικότητα και ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων.
• Ικανότητα να αναλύει σύνθετες επιχειρηματικές αναλύσεις και να εντοπίζει ευκαιρίες για τη βελτίωση των εσόδων και της κερδοφορίας του οργανισμού.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Η εταιρεία παρέχει

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
• Διαρκή εκπαίδευση
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Financial Analyst

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει και να αναπτύξει περαιτέρω την ομάδα του Finance με:

Financial Analyst

Ο κάτοχος της θέσης θα συμβάλει στην ορθή οικονομική λειτουργία της εταιρείας, στοχεύοντας στο συμφέρον της και τηρώντας την εκάστοτε τρέχουσα νομοθεσία.

Αρμοδιότητες
 • Ενοποίηση, ανάλυση και προετοιμασία report σχετικά με τα έξοδα της εταιρείας σε μηνιαία και ετήσια βάση
 • Σύγκριση αποτελεσμάτων σε σχέση με τα προϋπολογισμένα και αυτά των προηγούμενων ετών
 • Έλεγχος των εξόδων με βάση τον προϋπολογισμό της εταιρείας
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία του προϋπολογισμού της εταιρείας
 • Συμμετοχή στη διαδικασία δημιουργίας προβλέψεων μηνιαίως
Απαραίτητα Προσόντα
 • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή άλλου συναφούς κλάδου
 • Πολύ καλή γνώση SAP (CO/PA)
 • Άριστη γνώση του Microsoft Office και ιδιαίτερα της εφαρμογής Microsoft Excel
 • Άριστες αναλυτικές ικανότητες
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση
 • Εμπορική, μεθοδική και στρατηγική αντίληψη
 • Ενθουσιασμός και πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)
Επιθυμητά Προσόντα
 • Γνώση IFRS
 • Ικανότητα παρουσίασης
Η εταιρεία παρέχει
 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Application Support Engineer

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει και να αναπτύξει περαιτέρω την ομάδα IT με:

Application Support Engineer

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και την υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού καθώς και για το συντονισμό της επίλυσης προβλημάτων των εφαρμογών αυτών.

Αρμοδιότητες

• Εξασφαλίζει την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων της εταιρείας.
• Ενημερώνει τις εμπλεκόμενες επιχειρησιακές μονάδες στις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας μιας υπηρεσίας, με σκοπό την ανάληψη ενεργειών, εάν αυτό απαιτείται.
• Διαχειρίζεται συμβάντα ολικής ή μερικής διακοπής της λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων (incident management), με στόχο την ταχύτερη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
• Οργανώνει τις απαιτούμενες λειτουργικές διαδικασίες που αφορούν τις εφαρμογές πληροφορικής, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή ροή των επιχειρησιακών λειτουργιών.

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής
• Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσία ως Software Engineer, Web Developer ή Application Expert
• Γνώσεις βάσης δεδομένων Oracle, Microsoft SQL Server
• Ικανότητα ανάλυσης και συντονισμού για την επίλυση των προβλημάτων
• Ομαδικό πνεύμα και επικοινωνιακές δεξιότητες
• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

Επιθυμητά Προσόντα

• Γνώση python
• Oracle ATG web commerce configuration/support
• Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση
• Ενθουσιασμός και πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα
• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια

Η εταιρεία παρέχει

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
• Διαρκή εκπαίδευση
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Service Engineer

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει και να αναπτύξει περαιτέρω την ομάδα Commercial Services με:

Service Engineer

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την επισκευή συσκευών (smartphones, tablets, notebooks, gaming consoles), καθώς επίσης και για την επικοινωνία με τα καταστήματα ώστε να ενημερώνονται σχετικά με την πορεία των επισκευών.

Αρμοδιότητες
 • Επισκευές συσκευών εντός και εκτός εγγύησης
 • Επικοινωνία με τα καταστήματα και τους πελάτες για την ενημέρωσή τους σχετικά με την πορεία των επισκευών
 • Δειγματοληπτικός ποιοτικός έλεγχος ανταλλακτικών
 • Διαχείριση και αναπλήρωση stock ανταλλακτικών
Προσόντα
 • Κάτοχος πτυχίου Ανώτατης σχολής (ΑΕΙ / ΤΕΙ / Κολλέγιο / ΙΕΚ) κατεύθυνσης Τεχνικού Η/Υ, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής ή συναφούς κλάδου
 • Άριστη ικανότητα ελέγχου, διάγνωσης / εντοπισμού σφαλμάτων, και επισκευής smartphone, tablet, notebook, gaming consoles
 • Προϋπηρεσία 2 – 3 χρόνια σε ανάλογη θέση
 • Καλή χρήση Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Explorer)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα, αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για το καλύτερο αποτέλεσμα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)
Η εταιρεία παρέχει
 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Dev Ops Engineer

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει και να αναπτύξει περαιτέρω την ομάδα του με:

Dev Ops Engineer

Ο DevOps Engineer ευθύνεται για την δρομολόγηση προϊοντικών ενημερώσεων, την αναγνώριση ζητημάτων προς επίλυση και την υλοποίηση integrations που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει προϋπηρεσία σε software engineering και να είναι εξοικειωμένος με Java και Python.

Αρμοδιότητες

• Υλοποιεί τα κατάλληλα integrations όπως αυτά ζητούνται.
• Εφαρμόζει ενημερώσεις και διορθώσεις στο σύστημα όπου απαιτείται.
• Παρέχει 2nd Level Technical Support.
• Αναπτύσσει τα εργαλεία εκείνα που απαιτούνται για την μείωση της εμφάνισης σφαλμάτων και την βελτίωση του customer experience.
• Αναπτύσσει λογισμικό για τα back-end συστήματα.
• Αναζητά εις βάθος την πηγή των σφαλμάτων παραγωγής που παρουσιάζονται.
• Διερευνά και επιλύει τεχνικά ζητήματα.
• Αναπτύσσει Scripts για την αυτοματοποίηση του visualization.
• Σχεδιάζει διαδικασίες για troubleshooting και συντήρηση του συστήματος.

Απαραίτητα προσόντα

• Πτυχίο Πανεπιστημίου στην Πληροφορική ή σε σχετικό τομέα.
• Καλή γνώση συστημάτων Linux.
• Καλή γνώση Java και Python.
• Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση βάσεων δεδομένων και SQL.
• Προσανατολισμός στην επίλυση προβλημάτων.
• Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση.
• Ενθουσιασμός και πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα.
• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια.
• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες).

 

Επιθυμητά προσόντα

• Προϋπηρεσία 3+ έτη ως DevOps Engineer ή σε παρόμοιο software engineering ρόλο.

Η εταιρεία παρέχει

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.
• Διαρκή εκπαίδευση.
• Άριστο περιβάλλον εργασίας.
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Front-End Developer

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει και να αναπτύξει περαιτέρω την ομάδα του με:

Front-End Developer

Ο κάτοχος του ρόλου θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση και το σχεδιασμό ιστοσελίδων, βελτιστοποιώντας τις απαιτήσεις και τη γενικότερη εμπειρία των πελατών στο διαδίκτυο. Ο ιδανικός υποψήφιος χρειάζεται να είναι επικοινωνιακός με ανεπτυγμένες διαπροσωπικές δεξιότητες με σκοπό την άρτια συνεργασία με τους Back end Developers και τους Web Designers.

Αρμοδιότητες

• Δημιουργία δομής και σχεδιασμού των διαδικτυακών σελίδων του οργανισμού.
• Κατανόηση και εξασφάλιση της ποιοτικής διαδικτυακής εμπειρίας του επισκέπτη.
• Ανάπτυξη διαδικτυακών χαρακτηριστικών (features) με σκοπό τη βελτιστοποίηση της πλοήγησης του επισκέπτη μιας ιστοσελίδας.
• Ισορροπία μεταξύ λειτουργικότητας και αισθητικής.
• Γνώση διαδικτυακού σχεδιασμού για mobile κανάλια (responsive design).
• Χτίσιμο και δημιουργία κώδικα για επαναλαμβανόμενη και μελλοντική χρήση.
• Βελτιστοποίηση υπαρχόντων διαδικτυακών σελίδων με σκοπό τη βελτίωση της ταχύτητας φόρτωσης.
• Χρήση διαφορετικών γλωσσών προγραμματισμού (markup languages) για τη δημιουργία διαδικτυακών σελίδων.

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στην Πληροφορική ή αντίστοιχο τομέα.
• Κατανόηση των βασικών αρχών σχεδιασμού ιστοσελίδων και διαδικτυακής εμπειρίας πελάτη.
• Άριστη γνώση HTML, CSS, JavaScript και jQuery.
• Προηγούμενη εμπειρία στη χρήση γραφιστικών εργαλείων, όπως Adobe Illustrator.
• Εμπειρία σε responsive σχεδιασμούς (mobile ιστοσελίδες).
• Γνώση και κατανόηση των βασικών αρχών του SEO (Search Engine Optimization).
• Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων αποτελεσματικά.
• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες.
• Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης των σχετικών projects.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Η εταιρεία παρέχει

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
• Διαρκή εκπαίδευση
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Email Marketing Specialist

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει και να αναπτύξει περαιτέρω την ομάδα του e-Commerce με:

Email Marketing Specialist

Ο κάτοχος του ρόλου θα έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση όλων των καμπανιών επικοινωνίας μέσα από τη χρήση των email/SMS/Viber καναλιών, καθώς και την επίβλεψη και διόρθωση του κατάλληλου περιεχομένου. Ο Email Marketing Specialist θα συνεργάζεται με πολλαπλές διευθύνσεις του οργανισμού με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και αποτελεσματικότητα των καμπανιών επικοινωνίας.

Επιτυχία στη διαχείριση της εν λόγω θέσης θεωρείται η δυνατότητα δημιουργίας και διόρθωσης προσωποποιημένου περιεχομένου προς το πελατολόγιο με σκοπό τη στοχευμένη προώθηση των καμπανιών και τη μετατροπή των παραληπτών σε πελάτες. Τέλος, ο ιδανικός υποψήφιος χρειάζεται να έχει γνώσεις email marketing τεχνολογιών και εργαλείων, τα οποία συμβάλουν στην αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Αρμοδιότητες

• Εφαρμογή A/B testing καμπανιών για την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των παραληπτών.
• Ανάλυση των καμπανιών για βελτιστοποιήσεις και διορθώσεις στη συχνότητα, το περιεχόμενο και την αποτελεσματικότητά τους.
• Δημιουργία προσωποποιημένων καμπανιών, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες του υπάρχοντος και δυνητικά υποψήφιου πελατολογίου.
• Συγγραφή και διόρθωση περιεχομένου εφάμιλλο με τα brands Public και Media Markt.
• Συνεργασία με τους Web Designers με σκοπό τη βελτίωση των δημιουργικών και του περιεχομένου για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μετατροπή των παραληπτών από δυνητικούς πελάτες σε μόνιμους και επαναλαμβανόμενους πελάτες.
• Διαχείριση, ανάλυση και κατηγοριοποίηση της βάσης των πελατών (opt-in) για προσωποποιημένες email/SMS/Viber αποστολές.
• Αποστολή email/SMS/Viber καμπανιών μέσα από την άρτια χρήση τεχνολογιών και εργαλείων marketing automation.
• Επιμέλεια και reporting σε κάθε καμπάνια αναφορικά με την αποτελεσματικότητά της.

Απαραίτητα Προσόντα

• Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ Μάρκετινγκ, Διαφήμισης, Επικοινωνίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς κλάδου.
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στη δημιουργία αποτελεσματικών και μοναδικών καμπανιών επικοινωνίας μέσα από τη χρήση των email/SMS/Viber καναλιών.
• Εμπειρία στη διαχείριση βάσης πελατών σε προηγούμενο αντίστοιχο ρόλο.
• Εξοικείωση με τεχνολογίες και εργαλεία marketing automation.
• Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες, με έμφαση στη λεπτομέρεια, διορατικότητα και ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων.
• Εξαιρετική ικανότητα γραφής και διόρθωσης περιεχομένου (copywriting), λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα προϊόντων και κατηγοριών.
• Ικανότητα να αλληλοεπιδρά αποτελεσματικά με συνεργάτες εντός και εκτός του οργανισμού.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Η εταιρεία παρέχει

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
• Διαρκή εκπαίδευση
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Lawyer

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει την ομάδα του Νομικού τμήματος με:

Lawyer

Ο κατάλληλος υποψήφιος χρειάζεται να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία, στους τομείς του Αστικού, Εμπορικού, Εταιρικού Δικαίου και στο δίκαιο των Συμβάσεων. Ο ρόλος απαιτεί στενή συνεργασία με διάφορα τμημάτα του οργανισμού προκειμένου να υποστηριχθούν οι ανάγκες τους και να προταθούν οι βέλτιστες λύσεις, διασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή του νομικού πλαισίου.

Βασικές Αρμοδιότητες

• Παροχή νομικών λύσεων σε πολύπλοκα ζητήματα εταιρικής φύσεως, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους συνεργάτες
• Συμβουλευτική σχετικά με πλήθος νομικών ζητημάτων, υποστηρίζοντας την εμπορική ανάπτυξη της Εταιρείας και τις εσωτερικές εταιρικές διαδικασίες
• Διαπραγμάτευση, επιμέλεια και επεξεργασία συμβάσεων
• Υποστήριξη στην υλοποίηση όλων των νομικών διαδικασιών και στην κανονιστική συμμόρφωση της Εταιρείας με το εφαρμοστέο δίκαιο
• Εκπροσώπηση της Εταιρείας σε νομικές διαδικασίες (διοικητικά συμβούλια, παράσταση ενώπιον δικαστηρίων κλπ.)

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο Νομικής
• Μεταπτυχιακό νομικών σπουδών ή διοίκησης επιχειρήσεων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Εξαιρετική χρήση της αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή)
• Άριστη χρήση MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε παρόμοια θέση μεγάλης νομικής εταιρείας ή εταιρικού περιβάλλοντος με διεθνή προσανατολισμό
• Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Αστικές, Εμπορικές και Εταιρικές υποθέσεις
• Άριστες προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
• Αυτοενέργεια, ενεργητικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών
• Έμφαση στη λεπτομέρεια
• Επίδειξη υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού και εμπιστευτικότητας
• Ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης ισχυρών επαγγελματικών σχέσεων με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

Η εταιρεία παρέχει

• Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών
• Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Legal Assistant/Paralegal

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει την ομάδα του Νομικού τμήματος με:

Legal Assistant/Paralegal

Αρμοδιότητες

• Υποστήριξη του Νομικού Τμήματος σε πλήθος αρμοδιοτήτων, όπως:
– Επιμέλεια και επεξεργασία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, προετοιμασία παρουσιάσεων, προγραμματισμός συναντήσεων/τηλεσυσκέψεων
– Υποστήριξη σε εταιρικές υποθέσεις όπως κεφαλαιοποιήσεις, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύνταξη δανείων, κλπ.
– Σύνταξη, επιμέλεια και ενημέρωση των νομικών υποδειγμάτων και συμμετοχή στην εφαρμογή των νομικών διαδικασιών
– Διαχείριση νομικών εγγράφων και αρχειοθέτηση εταιρικών εγγράφων
– Επίβλεψη σε διαδικασίες υπογραφών, διαχείρισης συμβολαιογραφικών πράξεων και νομιμοποίησης εγγράφων
• Εξασφάλιση συμμόρφωσης της Εταιρείας με την κείμενη ελληνική νομοθεσία
• Υπόδειξη νομικών προτεραιοτήτων και διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας
• Υποστήριξη του Νομικού Τμήματος σε διάφορες συμβάσεις και διαχείριση λοιπών θεμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου
• Καθημερινή ενημέρωση του νομικού και δικαστικού ημερολογίου

Απαραίτητα Προσόντα

• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ
• Πιστοποίηση νομικού βοηθού (Certified Paralegal Program)
• Εξαιρετική χρήση της αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή)
• Άριστη χρήση MS Office(Word, Excel, PowerPoint)
• Γνώσεις Νομικής ορολογίας
• Ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης ισχυρών επαγγελματικών σχέσεων με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες
• Άριστες προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες
• Εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες, ικανότητα διαχείρισης χρόνου και δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών, γρήγορη και σωστή αντίληψη προτεραιοτήτων
• Αυτοενέργεια, ενεργητικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών
• Έμφαση στη λεπτομέρεια
• Επίδειξη υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού και εμπιστευτικότητας

Η εταιρεία παρέχει

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
• Διαρκή εκπαίδευση
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Product Manager

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία για να στελεχώσει και να αναπτύξει περαιτέρω την εμπορική του ομάδα με:

Product Manager

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την εμπορική διαχείριση της προϊοντικής του κατηγορίας, καθώς επίσης και για τη συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα του οργανισμού, ώστε να επιτευχθούν οι εμπορικοί & στρατηγικοί του στόχοι.

Αρμοδιότητες

• Έρευνα & ανάλυση της αγοράς για τις κατηγορίες ευθύνης με κύριο αντικείμενο την ευθυγράμμιση της εμπορικής πολιτικής με τις τάσεις & τις ευκαιρίες της αγοράς για τις κατηγορίες διαχείρισης
• Έλεγχος & διαχείριση των κατηγοριών ευθύνης, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού του προϊοντικού μίγματος, της τιμολογιακής πολιτικής, της εκτέλεσης της ανατροφοδοσίας των αποθεμάτων της εταιρείας
• Διαπραγμάτευση, επικοινωνία και ανάπτυξη επαγγελματικών σχέσεων με προμηθευτές
• Διαπραγμάτευση προσφορών και αγορά προϊόντων από προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού
• Ευθύνη προβολής των προϊόντων της κατηγορίας σε όλα τα κανάλια πώλησης (Stores, e-Commerce, B2B, Call Center)
• Συμμετοχή στην εταιρική πολιτική merchandising και επίβλεψη υλοποίησης σε όλα μας τα κανάλια πώλησης
• Ανάλυση Ανταγωνισμού και υποστήριξη στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής
• Σύνταξη και επικοινωνία εμπορικών reports (αγορά, πωλήσεις, κερδοφορία, αποθέματα, αγορές, προμηθευτές, εκπαιδεύσεις, προωθητικές ενέργειες, κ.α.) για τις κατηγορίες ευθύνης του/της
• Συμμετοχή στην κατάρτιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης για τις κατηγορίες ευθύνης

Απαραίτητα Προσόντα

• Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τμήματος αγορών εμπορικής εταιρείας
• Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή άλλου συναφούς κλάδου
• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση
• Εμπορική, μεθοδική και στρατηγική αντίληψη
• Ενθουσιασμός και πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα
• Άριστη γνώση του Microsoft Office και ιδιαίτερα της εφαρμογής Microsoft Excel
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

Επιθυμητά Προσόντα

• Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
• Χρήση SAP ή ανάλογου λογισμικού συστήματος
• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια
• Ισχυρό ομαδικό πνεύμα, λήψη πρωτοβουλιών και καινοτόμος σκέψη
• Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες

Η εταιρεία παρέχει

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
• Διαρκή εκπαίδευση
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Content Creator

Ο μεγαλύτερος omnichannel retailer οικιακών/καταναλωτικών συσκευών, ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που δημιούργησαν από κοινού οι εταιρείες Public και Media Markt, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του με ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία και αναζητά:

Content Creator

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία on-line περιεχομένου και τη γενικότερη επιτήρηση, αναβάθμιση και ορθή προώθηση των προϊόντων ευθύνης του.

Απαραίτητα Προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε Marketing, Πληροφορική ή eCommerce
 • Εξοικείωση με τεχνολογίες & trends σχετικά με τη γκάμα προϊόντων της εταιρείας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ισχυρό ομαδικό πνεύμα, λήψη πρωτοβουλιών και καινοτόμος σκέψη
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και Internet
Επιθυμητά Προσόντα
 • Γνώση Adobe Photoshop και HTML κώδικα
 • Εμπορική, μεθοδική και στρατηγική αντίληψη
 • Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση
 • Αναλυτικές και αριθμητικές ικανότητες
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια
Η εταιρεία παρέχει
 • Πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικού Κέντρου (Call Center Agents)

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικού Κέντρου (Call Center Agents)

Αρμοδιότητες
 • Ανταποκρίνονται, με πνεύμα εξυπηρέτησης, στην επικοινωνία του πελάτη από κάθε μέσο, τηλεφωνικά, με φόρμα επικοινωνίας, μέσω social media
 • Ενημερώνουν, διαχειρίζονται και ικανοποιούν τα αιτήματα πελατών, σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρίας
 • Παρέχουν στους πελάτες σαφείς και σωστές πληροφορίες, προτείνοντας και καταλήγοντας, πάντα, σε πρακτικές λύσεις
 • Αξιοποιούν και διαχειρίζονται άρτια τις διαδικασίες και τα συστήματα της εταιρίας
Απαραίτητα Προσόντα
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε θέση εξυπηρέτησης πελατών (τηλεφωνικό κέντρο, πωλήσεις κα.)
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows)
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων
 • Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
Η εταιρεία παρέχει
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ